Bewonerscommissie Provily Slibkuil: Zaanstad wil bouwplan doordrukken

De bewonerscommissie die bij de totstandkoming van het bouwplan Eilanden van Hain in Krommenie (Provily Slibkuil) betrokken was, is tegen een nieuwe participatie-ronde die door de projectontwikkelaar wordt georganiseerd.

Ze vinden dat Zaanstad zich aan z’n verantwoordelijkheid onttrekt, beloftes niet nakomt, en via deze omweg de omstreden bouwplannen door wil laten drukken.

De bewonerscommissie schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad van Zaanstad. Vanaf 2016 is de bewonerscommissie sportparken Provily en Slibkuil betrokken bij gesprekken over de bouwplannen.

De commissie was ingeschakeld bij de keuze van projectontwikkelaar AM en heeft daarna gesprekken gevoerd met Zaanstad en AM over de bouwplannen.

“De bewonerscommissie is niet tegen de woningbouwplannen op de sportparken. Wij juichen de plannen in het algemeen toe. Er zijn echter pijnpunten overgebleven die vooral ten koste gaan van de huidige bewoners. Al vanaf het eerste moment van de inspraakprocedure is gezegd dat ze zouden worden opgelost.”

Deze pijnpunten betreffen de brug over de Kerksloot, de schaduwwerking van nieuwe bebouwing en de ontsluiting. De commissie stelt dat beloofd was dit op te lossen maar dat daarvan weinig tot niets terecht is gekomen.

Wethouder Krieger zou volgens de commissie hebben toegezegd dat eerst de verstoorde relatie met de bewonerscommissie hersteld zou moeten worden voordat de problemen aangepakt worden. Maar Zaanstad zou in plaats daarvan een tweede participatieronde via de ontwikkelaar laten lopen om de weerstand te verdunnen en de plannen alsnog te laten aanvaarden.

“De bewonerscommissie vindt het ongepast en ongewenst dat de gemeente Zaanstad de behartiging van de belangen van haar inwoners in handen geeft van een commercieel bureau dat door de projectontwikkelaar wordt betaald om zijn opdracht uit te voeren. Gelet op de pijnpunten die door de bewonerscommissie zijn aangegeven kan zo’n bureau nimmer onafhankelijk functioneren.

Beschamend vinden wij het dat wij ondanks het jarenlange overleg met alle opgebouwde expertise buitenspel worden gezet omdat wij wat tegengas hebben gegeven.”

Communicatiebureau Beamont gaat volgens de commissie het bouwplan “doordrukken tegen de gerechtvaardigde wensen van de bewoners in.”

“Het is een ongelijke strijd om het als bewoner te moeten opnemen tegen de kennis en middelen waarover de projectontwikkelaar beschikt. Betrokkenheid van de gemeente(raad) als tegenwicht is hier van cruciaal belang.”

De bewonerscommissie roept daarom de leden van de raad op om het participatie- en communicatietraject niet uit handen te geven.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *