Bezwaren RTV Zaanstreek tegen aanwijzing De Orkaan ongegrond verklaard

Er zijn geen redenen om de aanwijzing van De Orkaan als ‘lokale publieke media-instelling’ voor Zaanstad en Wormerland terug te draaien. De procedure van de aanwijzing en de aanvraag van De Orkaan voldoen aan alle wettelijke regels.

De bezwaren van RTV Zaanstreek tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media zijn ongegrond. Het Commissariaat gaat RTV Zaanstreek niet als lokale media-instelling aanwijzen zoals de voormalige omroep gevraagd had. Ook krijgen ze geen schadevergoeding.

Dat schrijft het Commissariaat voor de Media vandaag aan de besturen van RTV Zaanstreek en De Orkaan. In april had het bestuur van RTV Zaanstreek beroep aangetekend tegen het besluit om De Orkaan per 1 februari 2022 aan te wijzen als ‘lokale publieke media-instelling’ voor Zaanstad en Wormerland. Dat was het gevolg van het advies van beide gemeenteraden.

Tot mei 2021 werkten De Orkaan en RTV Zaanstreek nog aan een gemeenschappelijk plan. Nadat die samenwerking was stukgelopen, hebben beide instellingen een eigen plan ingediend. Na advies van een externe commissie van deskundigen, inspraak van beide omroepen en uitgebreide debatten in Zaanstad en Wormerland, kozen beide gemeenteraden voor De Orkaan.

Hoorzitting

RTV Zaanstreek ging al eerder tegen de voorgenomen beslissing in beroep en tekende in april formeel bezwaar aan tegen het besluit. Een mondelinge toelichting tijdens een hoorzitting van 7 juli heeft het Commissariaat niet op andere gedachten gebracht. De aanwijzing van De Orkaan blijft gehandhaafd.

De vroegere lokale omroep kan alleen nog naar de rechtbank stappen om daar beroep aan te tekenen. RTVZaan-bestuurder Willem Lijnzaat zegt tegen De Orkaan dat ze dat zeker gaan doen.

De bezwaren van RTV Zaanstreek concentreerden zich vooral op één punt: De Orkaan heeft aangegeven zich qua nieuwsvoorziening op online te concentreren, RTV Zaanstreek stelt dat de Mediawet een verplichting bevat om ook radio en tv uit te zenden.

Aanbodkanalen

Het Commissariaat ziet dat anders: “uit de Mediawet [volgt] op dit moment geen verplichting voor lokale publieke media-instellingen om zowel op televisie, radio als internet media-aanbod te verzorgen”. Het CvdM citeert voormalig minister Slob (Media) die in december 2019 aan de Kamer schreef: “Lokale publieke omroepen kunnen nu dus al zelf bepalen welke aanbodkanalen zij gebruiken voor hun uitzendingen.” Ook is het Commissariaat ervan overtuigd dat de procedure zoals die in Wormerland en Zaanstad is gevolgd, in orde was.

“het Commissariaat [is] van oordeel dat de voorkeursadviezen op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en er geen sprake is van zwaarwegende gronden om van de voorkeursadviezen van de gemeenteraden af te wijken.”

Daarnaast had RTV Zaanstreek een lange reeks andere bezwaren die allemaal door het Commissariaat als ongegrond of niet ter zake doende werden gezien. Zo zou de begroting van De Orkaan niet kloppen, CvdM: “De gemeenteraad heeft op basis van de financiële stukken een afweging gemaakt die uitvalt in het voordeel van De Orkaan.”

Schadevergoeding

RTV Zaanstreek wilde daarbij schadevergoeding van het Commissariaat. Ook daar ving de voormalige omroep bot: “Naar aanleiding van het verzoek van RTVI om haar schadeloos te stellen, ziet het Commissariaat geen grond om dit toe te kennen.”

Het eindoordeel:

“Op grond van bovenstaande overwegingen en na afweging van alle betrokken belangen verklaart het Commissariaat de bezwaren van RTVI Zaanstreek, gericht tegen het bestreden besluit, ongegrond.”

Uitslag ‘belachelijk’

Voor RTV Zaanstreekbestuurder Willem Lijnzaat is het echter helemaal niet het einde. De Orkaan bedrijft ‘riooljournalistiek’ volgens hem, levert ‘bagger’ en is een ‘flutblaadje’. De gang naar de rechter is zeker wat hem betreft:

“We gaan zeer zeker in beroep! Ik vind de uitslag zoals die er nu is belachelijk!”

Wie die rechtsgang gaat bekostigen wil Lijnzaat niet vertellen:

“Dat gaat u niks aan, dat is ons probleem. Misschien wel met middelen van derden met andere belangen. We hebben hoe dan ook nog een appeltje met De Orkaan te schillen.”

Faillissement

RTV Zaanstreek is in feite technisch failliet. De gemeente heeft een schuld van € 62.000 overgenomen van de voormalige omroep om ze van het faillissement te redden. Die schuld ontstond omdat de omroep € 48.000 coronasteun moest terugbetalen (die was gebruikt om gaten in de reguliere begroting te dichten en niet voor corona-uitgaven) en bijna € 14.000 boete kreeg van de gemeente omdat er met de boekhouding over 2020 was geknoeid. De omroep krijgt nog wel geld van de gemeenten maar alleen om de activiteiten af te bouwen, en daar valt juridische bijstand om in beroep te gaan tegen deze uitspraak niet onder.

Lijnzaat is nog niet klaar met De Orkaan, in beroep gaan is maar één van de opties:

‘We gaan ons wenden tot justitie en dan doen we daar een aanklacht wegens laster. Op dit moment komt het goed uit dat we dat gaan doen en Piet Bakker is niet de enige met relaties en contacten.

We gaan landelijk de pers opzoeken en de kop weten we al: ‘De Bagger van Bakker’. Landelijk, niet in zo’n wijkblaadje als De Orkaan. We hebben dat ook al met bewijs ingeleverd bij het CvdM, maar die hebben daar totaal niets mee gedaan.’ 

Waar die klachten uit bestaan wilde Lijnzaat niet vertellen.

Deel dit artikel:

11 reacties

 • Frans Reichardt

  Gefeliciteerd met deze uitspraak, Orkaners.

 • hans van rheenen

  Voor een èchte felicitatie is het nu nog te vroeg …

  “We gaan zeer zeker in beroep! Ik vind de uitslag zoals die er nu is belachelijk!” was het commentaar!

 • Willem Lijnzaat

  Ga maar door met modder gooien. Trouwens op 7 juli 2022 was er geen hoorzitting hoor! Dat was op 17 juni 2022, maar waarschijnlijk zijn jullie bij een verkeerde zitting geweest. Ook heeft u niet goed geluisterd; dat “met middelen van derden met andere belangen we een rechtsgang zouden bekostigen” is ook weer uit de journalistieke duim gezogen evenals het ‘appeltje schillen’. Dat RTVI volgens Orkaan ‘in feite technisch failliet zou zijn’ is wederom niet onderbouwde riooljournalistiek. Zeker De Orkaan zou moeten weten dat er wettelijke regels zijn dat een instantie die meerdere jaren een subsidie krijgt ook recht heeft op een subsidie bij het verbreken en afbouw van de zakelijke relatie en zeker niets, zoals wederom gesteld, er in 2020 met de boekhouding was geknoeid. Een uitspraak, die eerder gedaan is door de Orkaan in mei 2022 en in een gerechtelijke procedure als laster door de verantwoordelijken bij De Orkaan zal worden aangemerkt.

  • Willem,
   Ik ken natuurlijk de details van deze kwestie niet, maar jouw reactie lijkt in hoofdzaak door emotie ingegeven te zijn, dat is meestal niet verstandig.
   Ik zou de volgende keer wat meer op de verwoording letten.

 • Erik Schouten

  ‘De bagger van Bakker’ 🤣 en Merel dan? 🤔 Vanwaar die agressieve toon?

 • De Orkaan

  Beste Willem, wat je dan wel gezegd hebt, blijft natuurlijk een welles-nietes-dicussie. Maar feit blijft dat je zeer boos op De Orkaan was en dat het onduidelijk blijft hoe jullie de rechtsgang (bijstand van advocaat) gaan bekostigen. Wij blijven bij onze versie.

  Uit de Raadsinformatiebrief van wethouder Baerveldt van 10 mei 2022 blijkt overduidelijk dat RTVZ alleen geld krijgt zodat ze de “bedrijfsvoering kan afbouwen”. Als Zaanstad niet bijspringt en de vorderingen niet overneemt is er een “reëel risico op faillissement” schrijft ze. Dus geld voor zo’n procedure is er niet. Waar bestaan die vorderingen uit?

  Ten eerste is € 48.000 coronasteun gebruikt voor dingen waarvoor ze niet bedoeld is: “in verband met Corona heeft RTVI Zaanstreek van het SvdJ gelden ontvangen voor schade/minder inkomsten. RTVI Zaanstreek heeft deze middelen ingezet voor activiteiten die niet onder de reikwijdte van de toekenning vallen en moet een deel terugbetalen” Je mag zelf weten hoe je zoiets noemt.

  Ten tweede: in 2020 is een ‘voorziening verwijderd uit de jaarrekening 2020’ waarvoor RTV Zaanstreek een ‘Vermogenstoetsboete’ van € 13.862 kreeg. Ook daar mag je zelf weten hoe je dat noemt.

  Waarom je zo los gaat op De Orkaan is overigens duister. Je bent alleen gebeld om te vragen of jullie naar de rechter zouden stappen. Dat was voor ons genoeg geweest. Die gang naar de rechter is trouwens niet tegen De Orkaan gericht maar tegen het CvdM, want tegen dat besluit gaan jullie bezwaar maken. Wij staan daarbuiten. (En die zitting was inderdaad op 17 juni, onze fout).

 • Edwin Kleiss

  Met hart en ziel heb ik me ruim 15 jaar ingezet voor Zaanradio (en een beetje Zaan TV) met programma’s die inhoud brachten. Van sport tot cultuur en van politiek tot verslaggeving. Ik heb er heel veel meegemaakt en kijk daar nog altijd met vooral mooie herinneringen op terug.

  Nu ben in Orkaankracht en ook dat doe ik met trots.

  Die Lijnzaat ken ik niet, kwam zeker tegen het einde ook even kijken, maar hij komt erg gefrustreerd over.
  Dit is geen RTV Zaanstreek waardige reactie van hem en het doet de eens zo mooie omroep en zijn lovenswaardige vrijwilligers geen eer aan. Jammer. Het begint een beetje zielig te worden zo.

  Alles wat het bestuur nu oogst hebben ze zelf gezaaid. Wees daar eens eerlijk over.
  Behoud je waardigheid en houd de eer aan jezelf.

 • Fred Blijestein

  Gerechtigheid. Hopelijk zijn wij nu eens van dat “amateurtje zet je beste beentje voor” gedrag/gepruts van RTV Zaanstreek af. Zij hebben bewezen dat er bij hun van enige professionaliteit en kwaliteit totaal geen sprake was.

 • Angela de Vos

  Wat zet de heer Lijnzaat zijn zaak in een slecht daglicht met zijn reactie.
  Zegt genoeg over hoe men daar binnenskamers handelt lijkt me.

 • René Kruithof

  Dit moet wel het script zijn voor een Nederlandse remake van Anchorman.

 • Karin Singeling

  Wat een onwaarschijnlijk sneue en onprofessionele reactie van de verliezende partij. Vooral ook naar voor mensen zoals Edwin die met plezier terugkijken op hun werkzaamheden bij RTV Zaanstreek. Het zou Dhr. Lijnzaat sieren zich verder gedeisd te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *