Alle bezwaren van RTV Zaanstreek tegen het besluit om de aanwijzing van ‘lokale publieke media-instelling’ voor Zaanstad en Wormerland aan De Orkaan te gunnen zijn door de rechtbank in Haarlem verworpen.

Eerder, in juli 2022, had RTV Zaanstreek het besluit al bij het Commissariaat van de Media bestreden maar dat werd ongegrond verklaard. De Meervoudige Kamer van de Bestuursrechter in Haarlem deed vandaag hetzelfde.

Volgens RTV Zaanstreek had de aanwijzing niet naar De Orkaan gemogen omdat die geen traditionele radio en tv maakt. De rechtbank schrijft dat dit niet juist is:

“het beroep is ongegrond. Dit betekent dat de derde-partij [De Orkaan] tot 1 februari 2027 aangewezen blijft als lokale publieke media-instelling in de gemeenten Zaanstad en Wormerland.”

Mediawet

RTV Zaanstreek betoogde eind januari voor de rechtbank in Haarlem dat uit de Mediawet van 2008 is af te leiden dat er radio, tv én internet gemaakt moet worden. Volgens het Commissariaat was de toewijzing wettelijk wel degelijk in orde omdat de verplichting om media-aanbod via radio, tv en internet te verzorgen helemaal niet in de Mediawet staat.

Het Commissariaat stelt dat De Orkaan voldoet “aan alle vereisten die zijn opgenomen in art. 2.61, tweede lid, van de Mediawet.” Ook uit de Memorie van Toelichting bij de Mediawet wordt volgens het Commissariaat duidelijk dat radio en tv niet verplicht zijn. Daarmee volgt het Commissariaat het advies van een meerderheid van de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland die voor De Orkaan kozen.

De rechtbank gaat hierin mee: radio- en televisie zijn niet verplicht, RTV Zaanstreek interpreteert de wet verkeerd: “In artikel 2.61 van de Mediawet is niet de eis vermeld dat een lokale publieke media-instelling zijn media-aanbod moet verzorgen via radio, televisie én internet.”

Raad van State

RTV Zaanstreek heeft bij de rechtbank ook verwezen naar brieven van minister Arie Slob en zijn opvolger Gunay Uslu, een brochure van het Commissariaat en informatie van de NLPO (organisatie van lokale media-instellingen) waaruit af te leiden zou zijn dat radio, tv én internet wel verplicht zijn. Ook dat klopt niet volgens de rechtbank, daaruit kan “niet worden afgeleid dat voor een lokale publieke media-instelling de verplichting geldt media-aanbod via radio, tv én internet te verzorgen.”

RTV Zaanstreek krijgt de griffierechten (€ 365) niet terug. Op de vraag aan voorzitter Jelle Linnekamp wie die kosten betaalt wil hij geen antwoord geven. Ook bestuurslid Willem Lijnzaat die als gemachtigde voor de voormalige lokale omroep bij de rechtbank optrad, wil daar niets over zeggen. RTV Zaanstreek kan binnen zes weken nog tegen het besluit beroep aantekenen bij de Raad van State. Zowel Linnekamp en Lijnzaat zeggen telefonisch tegen De Orkaan dat ze daar eerst met het bestuur over moeten overleggen.

Liever luisteren?

Lees hier ons dossier over RTV Zaanstreek en de aanwijzing.