Als trouwe lezer van De Orkaan weet je vast dat we er niet van houden om persberichten te kopiëren en plakken. Dat doen we soms bij hoge uitzondering en met een goede reden.

Welnu, vandaag kregen we een bericht van ons eigenste bestuur in de mail. Vanzelfsprekend plaatsen we het direct en 1:1…


Stichting De Orkaan verbaast zich over gerechtelijke stappen RTV Zaanstreek

ZAANSTAD – Het bestuur van de Stichting Zaans Mediaplatform De Orkaan kijkt met stijgende verbazing naar de gerechtelijke stappen die RTV Zaanstreek onderneemt in een poging om alsnog een uitzendlicentie te verkrijgen.

De Rechtbank in Haarlem behandelt op maandag 27 februari een verzoek van RTV Zaanstreek om het besluit van het Commissariaat voor de Media om de uitzendlicentie voor de lokale publieke media-instelling in Zaanstad en Wormerland toe te kennen aan De Orkaan, terug te draaien.

RTV Zaanstreek meent dat het Commissariaat in strijd met de mediawet de licentie aan De Orkaan gegund heeft omdat De Orkaan vooralsnog geen lineaire radio en televisie uitzendt.

De Orkaan is in het najaar van 2021 door de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland voorgedragen aan het Commissariaat voor de Media. Nadat deze het beleidsplan van De Orkaan aan de mediawet heeft getoetst kwam het in februari 2022 tot een definitieve toekenning. Een beroep daartegen van RTV Zaanstreek werd in de zomer van 2022 afgewezen, waarna de verliezende omroep zich tot de rechtbank in Haarlem richtte.

Obstructie

‘Het staat voorop dat het eenieder vrij is om naar de rechter te stappen,’ zegt Jan-Kees Emmer namens het bestuur van De Orkaan. ‘Maar de stappen die RTV Zaanstreek nu zet lijken een poging tot obstructie van een partij die slecht tegen zijn verlies kan. De rechtsgang gaat namelijk volledig voorbij aan het feit dat de gemeenteraden van zowel Zaanstad als Wormerland na een zorgvuldig democratisch proces in grote meerderheid de licentie aan De Orkaan hebben toegewezen.’

Het betoog van RTV Zaanstreek dat De Orkaan niet aan de mediawet voldoet omdat er geen lineaire radio en televisie wordt verzorgd, klopt niet. Een dergelijke verplichting is niet in de mediawet te vinden. OCW-minister Arie Slob schreef op 3 december 2019 bovendien aan de Kamer: “Lokale publieke omroepen kunnen zelf bepalen welke aanbodkanalen zij gebruiken voor hun uitzendingen.” De jurisprudentie is ook duidelijk: alleen online nieuws verzorgen is voor de wetgever geen enkel probleem.’

Pluriforme pers

‘De technische realisatie van lineaire radio en televisie is kostbaar. Met het ons toegewezen geld is dat niet mogelijk. Overigens ook RTV Zaanstreek kan dat niet voor het huidige subsidiebedrag. Onze redactie steekt de beperkte middelen die we van de gemeenten krijgen liever in journalistieke producties. Dat draagt het meest bij aan de totstandkoming van een pluriforme pers in onze streek,’ betoogt Emmer.

Daarbij komt nog dat De Orkaan al veel video en audio uitzendt. Jaarlijks al meer dan tweehonderd video’s die te zien zijn via YouTube en honderden uren aan podcast te beluisteren via alle daartoe beschikbare platforms.

Emmer: ‘We begrijpen dan ook weinig van de bezwaren RTV Zaanstreek en kunnen dan ook maar tot een conclusie komen: de stichting is een slecht verliezer.’