Op 14 december 2023 besluit de gemeenteraad van Oostzaan of de gemeente bestuurlijk zelfstandig blijft, of gaat fuseren met een andere gemeente.

Met deze zakelijke mededeling begint het persbericht van de gemeente Oostzaan. De afgelopen twee jaar zijn de opties voor Oostzaan verkend: fusies met Amsterdam, Zaanstad of Landsmeer of met Wormerland verder in de OVER-constructie.

Fusie is geen moetje, de gemeenteraad kan op 14 december ook besluiten om zelfstandig verder te gaan. Oostzaan is weliswaar één van de kleinste gemeenten van Nederland, maar als de financiën en de dienstverlening op orde blijven, is zelfstandigheid een optie.

Burgemeester Marvin Polak van Oostzaan zegt in het persbericht:

“Oostzaan is een klein en eigenzinnig dorp. We hechten aan onze zelfstandigheid en identiteit. En tegelijkertijd zijn we kwetsbaar als kleine gemeente. (…). Ik denk dat het tot het laatste moment een lastig besluit blijft voor de raad. Maar ik vertrouw erop dat onze raad voldoende geïnformeerd is om een weloverwogen besluit te nemen”. 

Scenario’s

Het onderzoeksrapport van TwynstraGudde (fuseren met Amsterdam, Landsmeer of Zaanstad, of bestuurlijk samenwerken met Wormerland) bevatte geen advies over welk scenario het meest kansrijk is: “de gemeenteraad moet de verschillende perspectieven wegen.”

Zo’n 600 Oostzaners hebben meegedacht over de toekomst. De uitkomst is niet geheel verrassend volgens de gemeente: op onderwijs, zorg en wonen moet de focus liggen. Recreatie, natuur, werk en digitalisering zijn belangrijk, maar minder dan de basisvoorzieningen. Daarnaast hechtten de deelnemers erg aan de plaatselijke identiteit, maar daar verstaat niet iedereen hetzelfde onder.

Wormerland heeft duidelijk gemaakt de eigen zelfstandigheid het belangrijkste te vinden. Deze gemeente wil alleen ambtelijk met Oostzaan samenwerken. Zaanstad wil Oostzaan graag opnemen.

Fusievariant

Op 30 november vergadert eerst de raadscommissie over de bestuurlijke toekomst. Op 14 december neemt de gemeenteraad een besluit. Er moet antwoord worden gegeven op de vraag:

“kan Oostzaan bestuurlijk zelfstandig blijven en haar inwoners en ondernemers goede dienstverlening bieden en blijven werken aan complexe opgaven op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid? Wanneer het antwoord nee is, dan moet de raad zich op een later moment uitspreken over een mogelijke fusievariant.”

Door Piet Bakker. Bronnen: persbericht Oostzaan, eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.