Het team achter Festival BouleVaart heeft Zaanstad in een brief bedankt voor de toegekende subsidie, zowel dit jaar als vorig jaar. Maar het is een brief met een zwart randje. De mensen achter de organisatie stoppen omdat ze gedemotiveerd zijn door de strijd met de vergunningsafdeling en de financiële druk. 

Het festival heeft te maken gehad met flinke uitdagingen met betrekking tot het contact met de vergunningverstrekkers van Zaanstad, en zij stellen daarin niet de enige te zijn: 

‘Na contact met collega’s van andere evenementen staan wij niet alleen in onze frustratie. Helpt dat? Nee. Je wordt er echt verdrietig van, en dit is iets waar je wakker van ligt.’ 

De organisatie is vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen nadat de subsidie voor 1 oktober was aangevraagd. Dit omvatte het contact leggen met vrijwilligers en het maken van uitgebreide bestellijsten bij verschillende leveranciers voor podia, toiletten, hekwerk, veiligheidsmateriaal en meer. Maar de onzekerheid over de subsidie tot eind december maakte de planning uiterst uitdagend.

Ondanks het feit dat de toegekende subsidie niet het volledige bedrag was dat was aangevraagd, was het team vastbesloten om door te gaan en aanpassingen te maken aan hun plannen.

Het grootste obstakel bleek de verkrijging van de vereiste vergunningen te zijn. Deze omvatten een evenementenvergunning met verschillende plannen en documenten, een ontheffing voor de verkoop van zwak alcoholische dranken, en een omgevingsvergunning met uitgebreide vereisten. De afwezigheid van een kiss & ride-locatie bij het park en de verre parkeerplaats van 350 meter werden als problematisch beschouwd.

Er ontstond een onverwachte tegenslag toen klachten werden ingediend door anonieme personen tijdens het festival van vorig jaar. Hoewel het festival flinke inspanningen had geleverd om deze kwesties op te lossen, werd (pas) in april dit jaar aangekondigd dat de vergunning werd geweigerd. De financiële gevolgen van deze late afwijzing waren aanzienlijk.

Het team achter Festival BouleVaart drong aan en, na enkele intense gesprekken, werden de benodigde vergunningen alsnog verstrekt. Dit bracht extra kosten met zich mee, omdat het park niet volledig in orde was en aanpassingen en beveiligingsmaatregelen nodig waren.

Voor volgend jaar is de koek op: 

‘Naast onze drukke banen kunnen wij het niet meer opbrengen om zoveel energie te verliezen in de strijd met de afdeling Vergunningen. De Stichting is financieel leeggetrokken door alle extra kosten.’ 

Toch lijkt de deur voor een later moment nog op een klein kiertje te staan: 

‘Onze hoop gaat uit naar betere tijden en omstandigheden, samenwerking met de gemeente in plaats van ontmoediging.’ 

Zwartgelakt 

Zaanstad heeft een vrij ijverige zwartlakker aan het werk. Ook de brief die het bestuur van BouleVaart stuurde is voorzien van ‘ANONIEM’ en de namen van de afzenders zijn zwartgelakt. Wij belden voorzitter Tineke Alberts om te vragen waarom dat was: 

‘Dat is niet op ons verzoek. En ik zou ook echt niet weten waarom ze dit doen. Wij willen juist met open vizier duidelijk maken aan de raad wat de reden is dat wij stoppen. Niet alleen voor onszelf maar er zijn anderen die tegen hetzelfde aanlopen en die het misschien ook opgeven.’

Door: Merel Kan, info van brief BouleVaart aan de raad en interview voorzitter Tineke Alberts. De foto boven komt van de Facebookpagina van BouleVaart.