Burgemeester Marvin Polak bracht gisteren een ‘onvoldragen’ plan in de commissievergadering waarin hij eigen boetes (‘bestuurlijke boetes’) uit wil schrijven waarvan de opbrengst naar de dorpskas vloeit: 

‘Niet dat ik dat zelf persoonlijk ga doen, daar hebben wij handhaving voor.’ 

Daarnaast blijft ook de ‘gewone politie’ welkom in het dorp: ‘Politieboetes blijven gewoon op de ouderwetse manier gaan’. 

De burgervader vindt het overigens niet nodig dat zijn inwoners daarover ‘actief geïnformeerd worden. In het raadsvoorstel schreef hij:

‘Het invoeren van bestuurlijke boetes is niet een onderwerp om actief over te communiceren.’ 

Op een vraag van Aart Ruijter (D66) daarover antwoordt hij: 

‘Als men een overtreding begaat krijgt men nog steeds dezelfde boete als voorheen, alleen de bankrekening onderaan de acceptgiro is anders.’ 

Dat de ‘bestuurlijke boetes’ ontworpen zijn om geld voor het dorp te verdienen ontkent Polak ongevraagd: 

‘Het is niet zo dat we strenger willen gaan handhaven omdat we dat geld binnenkrijgen. Het moet gebruikt worden als middel om de openbare orde te handhaven en niet om de begroting op te pompen.’

Het voorstel zoals het is voorgelegd aan de raad staat overigens vol slordigheden. Aart Ruijter somt de fouten op en verwoordt het subtiel (hier terug te kijken van 1:35:00)

‘Ik denk dat het voorstel een beetje overhaast is ingediend, zonder dat het doorgeakkerd is (….) Het is naar mijn idee niet voldragen.’

Daar waren partijen het mee eens. Besloten werd dat de burgemeester nog een weekje de tijd krijgt om te kijken naar ‘wat er is gebeurd’. Volgende week komt het weer in de commissievergadering in aangepaste vorm. Daarna zal alsnog besloten worden of het door kan naar de raad.