Bemiddeling Filmhuis en Café De Fabriek opnieuw mislukt – Update

De opdracht van bemiddelaar Eric van der Burg om Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek nader tot elkaar te brengen is voor de tweede keer mislukt.

Het huurcontract voor het café is volgens exploitant Pieter Grandiek nog steeds opgezegd per 1 juni. Voorzitter Margreet Horselenberg van het filmhuis zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen: voor 1 juni is er een nieuwe afspraak met Café De Fabriek.

Volgens de brief die wethouder Sanna Munnikendam naar de raad stuurde stonden “beide partijen positief in deze gesprekken” maar “nadere afspraken zijn niet tot stand gekomen.”

Munnikendam schrijft dat “er een te groot verschil van uitgangspunt is tussen beide partijen. Hierdoor stokten de gesprekken en heeft Eric van der Burg aangegeven dat hij verder gaan met deze gesprekken niet zinvol acht.”

De afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten geweest onder leiding van Van der Burg “om te bezien of er sprake kon zijn van een verbetering van de situatie in De Fabriek tussen enerzijds directie/bestuur en anderzijds de horecaexploitant.”

Maar ook het aantreden een nieuwe voorzitter bij het filmhuis, oud-wethouder Margreet Horselenberg, heeft de oplossing niet dichterbij gebracht.

Grandiek stelt dat de gemeente nu aan zet is:

“Zaanstad heeft het initiatief genomen tot bemiddeling door Eric van der Burg. Tot twee maal toe dit jaar. Eerder zaten we ook al in een mediation-traject van twee jaar dat mislukt is. De gemeente stelt dat ze geen partij is in deze maar ze heeft wel de bemiddeling georganiseerd en wil ook het nieuwe huurcontract zien. De bal ligt volgens mij nu bij wethouder Munnikendam.

Grandiek gaat er nog steeds vanuit dat het huurcontract per 1 juni opgezegd is, “die brief heb ik en er is geen andere gekomen.” Hoe het verder moet weet hij niet:

“We zitten nu in een soort van vacuüm. Bij de gesprekken met het bestuur van het filmhuis is ook niks op papier vastgelegd.”

Volgens de voorzitter van het filmhuisbestuur, Margreet Horselenberg, hoeft Grandiek zich daarover geen zorgen te maken:

“De opzegging van destijds was omdat de verhuizing naar het cultuurcluster op handen was. Die rechtsgrond is nu weggevallen dus die opzegging geldt niet meer. Voor 1 juni krijgt Café De Fabriek bericht. We winnen nu nog juridisch advies in. Het kan zijn dat het bestaande contract gewoon doorloopt.”


UPDATE: Wethouder Munnikendam zei tijdens de discussie over het cultuurbeleid op 23 mei dat mediation een gepasseerd station was, ze gaat op zoek gaat naar ‘handelingsperpectieven’ (we denken dat ze bedoelt dat ze zelf in gaat grijpen).


Bezoekersaantallen

Het conflict gaat over de huur van het café aan het filmhuis. In 2014 is die na een eerste huurperiode van 5 jaar verlengd. De bezoekersaantallen van De Fabriek bepaalden de hoogte van de huur. Dat was een afspraak waar café-exploitant Pieter Grandiek enorme spijt van heeft, en ook een afspraak die tot grote onenigheid leidde.

Volgens Grandiek waren de bezoekersaantallen ‘opgepompt’ door ook verhuur aan derden en de talrijke bezoeken van de vrijwilligers (die gratis toegang hebben) mee te tellen. Volgens het contract kon dit echter wel degelijk meegeteld worden.

In de aanloop van de recente bemiddeling werd uitgegaan van een contract waarbij niet het bezoekersaantal maar de gehuurde oppervlakte de basis voor de huurprijs zou worden. Toen was ook al sprake van het doorlopen van het contract bij het stranden van bemiddeling. Dat de gemeente geen rol heeft, kan trouwens worden betwijfeld aldus DZ (hier de antwoorden op die vragen).

Per 1 juni loopt het huidige contract af. Het vorige bestuur onder leiding van Sjoerd Jansz had al aangekondigd de huur op te zeggen. In 2017 stonden partijen zelfs bijna voor de rechter, een procedure die op het laatste moment is afgeblazen.

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *