De voorgestelde dag voor het cultuurcluster-referendum is 20 juni. Morgen vergadert het Zaanstad Beraad over het voorstel. Donderdag 5 april beslist de raad.

De aanbesteding voor de bouw zal opnieuw uitgesteld worden als er een referendum komt.

Eerst zou 2 maart de datum zijn waarop bedrijven konden inschrijven, dat is later verschoven naar 4 mei. Daarna duurt het nog geruime tijd voordat de inschrijvingen beoordeeld zijn en een keuze wordt gemaakt.

De gemeente streeft ernaar nog vóór de bouwvakantie (23/7) de aanbesteding af te ronden. Als dat niet lukt omdat er geen besluit genomen wordt “schuift de uiterlijke inschrijvingsdatum op naar half of eind september”. Na de deadline duurt het ook nog zeker enkele weken voordat de opdracht wordt gegund.

Referendumvraag

De vraagstelling van het referendum wordt volgens het voorgestelde raadsbesluit:

“Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?”

Dat lijkt een onsje meer dan waarom gevraagd werd. De suggestie is dat er tegen of voor het Cultuurcluster kan worden gestemd, terwijl de referendumaanvraag over het extra krediet van € 7,7 miljoen ging. De redenering is kennelijk dat als het krediet er niet komt, het hele bouwwerk niet te realiseren is.

Als het referendum doorgaat, moet de raad voor 1 juli een besluit nemen over het raadsvoorstel waar het referendum zich op richt: het extra krediet.

Voor communicatie en debat is een bedrag van € 60.000 beschikbaar. De totale kosten van het referendum zijn € 292.500. Daarbij zitten niet de kosten de vertraging van de bouw.

Foto (De Orkaan): de plek waar het cultuurcluster moet komen, eind februari 2018.