De gemeenteraad laat zich de mogelijkheid om te bakkeleien over het Cultuurcluster niet snel ontgaan. Gisteravond was het weer zover: in het Zaanstad Beraad vonden de eerste schermutselingen plaats over het referendum.

Morgenavond de finale als de gemeenteraad beslist over de vraagstelling, de datum en de procedure.

Het draaide bij de voorbereidende discussie om de vraagstelling en de campagnes. We telden vier vraag-suggesties (maar kunnen er een paar gemist hebben).

“Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?” (voorgestelde vraag)

“Bent u voor of tegen het samenvoegen van culturele instellingen in het cultuurcluster” (Kultuurklutser Jan de Bruin)

“Bent u voor of tegen het realiseren van een cultuurcluster” (ROSA-voorman Ruud Pauw)

“Wilt u het proces van de realisatie van een cultuurhuis stopzetten?” (Rita Visscher, CU-raadslid)

Sommige raadsleden vonden het vreemd dat het kredietbesluit van € 7,7 miljoen dat aan de basis lag van de referendumaanvraag, niet in de vraag stond.

€ 60.000

Daarnaast ging de discussie over het geld dat beschikbaar was om campagne te voeren, voor- en tegenstanders en ‘neutralen’ mogen samen € 60.000 te verdelen in drie porties van € 20.000. “Erg veel geld” vonden verschillende partijen. Per aangevraagde campagne-activiteit is maximaal € 2000 beschikbaar.

Kultuurklutser Jan de Bruin wilde het bedrag clusteren, hij eiste het totale bedrag voor de tegenstanders op (€20.000) en wilde geen geld aan neutrale voorlichting besteden.

De tegenstanders van het cluster waren er niet voor dat de gemeente “met gemeenschapsgeld” opnieuw zelf een pr-campagne (met spandoeken en filmpjes) ging voeren “ten faveure van voorstanders en beoogde gebruikers van het pand” en vonden ook dat toekomstige bewoners geen geld moesten krijgen voor campagnes.

De stekker eruit?

De stemming was als van ouds. Voorzitter Songül Mutluer moest Patrick Zoomermeijer tot de orde roepen, raadsleden beschuldigden elkaar van ‘insinuaties’ en vroegen of tegenstanders de ‘euvele moed’ hadden om aan te geven om ze het referendum zouden respecteren. Dat leidde weer tot de vraag of de tegenstanders nu wel of niet van plan waren “de stekker uit het cultuurhuis” te trekken via een raadsbesluit, want dan kon er € 300.000 bespaard worden.

Foto’s van Zaanstad Beraad van 3 april 2018: Paul Laport (GL), Marion Veerbeek (voorzitter referendumcommissie), Harrie van der Laan (POV), inspreker Jan de Bruin (Kultuurklutser), Marc Wit (CDA) en Ruud Pauw (ROSA).