Bij proefboringen in het Czaar Peterplantsoen in de Russische Buurt in Zaandam is in december 2015 asbest aangetroffen. Om alle gevaar uit te sluiten wordt nu vrijwel het volledige plantsoen afgegraven

De boven- en ondergrond van het plantsoen licht verontreinigd met verbrandingsresten (PAK) en zware metalen. Voor deze stoffen is geen sprake van risico’s bij het huidige gebruik volgens de gemeente.

In het proefgat dat geboord is in het plantsoen (nr. 203) zijn asbesthoudende plaatjes gevonden. Ook de grond uit het proefgat bevatte asbest. Het deel dat nu wordt afgegraven is het linkerstuk van het plantsoen dat aan de Czarinastraat grenst. Het stuk rechts van het pad blijft onaangetast.

czaar peterplantsoen

Hieronder een korte impressie van het bouwterrein.