Behalve het landelijke coronadashboard is er nu ook een dashboard waar per gemeente en voor de hele regio Zaanstreek-Waterland besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen zichtbaar worden gemaakt.

Het is mogelijk over een langere periode per dag of per week gegevens grafisch weer te laten geven en gemeentes met elkaar (of met de regio of met de landelijke situatie) te vergelijken.

De grafieken kunnen op verschillende manieren worden weergegeven (lijn, staaf, kolom, taart). Ook kunnen gegevens en grafieken worden gedownload.

Boven het beginscherm (Zaanstad en landelijk), onder de besmettingen (cumulatief) over de laatste periode vergeleken.

Het dashboard staat hier.