De strijd over de Watak uitbouw in Koog (video)

De illegale aanbouw van mevrouw Watak uit Koog a/d Zaan houdt de gemoederen al ruim 5 jaar bezig. De buren willen dat er volgens afspraak gesloopt wordt, mevrouw Watak verzet zich daartegen.

De Orkaan nam poolshoogte en sprak met mevrouw Watak en de buren. De verschillen lijken onoverbrugbaar. De buren hebben genoeg van de overlast en vinden dat de gemeente moet handhaven. Mevrouw Watak blijft strijdbaar: “ze zullen eeuwig spijt krijgen, dat beloof ik u.”

Mevrouw Watak ging er vanuit in 2015 dat de aannemer de vergunning voor de aanbouw regelde. Toen dat niet het geval bleek te zijn, heeft Zaanstad gedoogd dat de aanbouw bleef staan vanwege de ziekte van de heer Watak zolang die nog leefde. In oktober 2019 overleed de heer Watak. Toen de buren na verloop van tijd om handhaving vroegen, probeerde mevrouw Watak de gedoogsituatie te verlengen in verband met haar eigen lichamelijke situatie.

De buren, mevrouw Geesink en de heer Van de Huysen, vinden dat Zaanstad moet handhaven zoals toegezegd. Ze hebben last van de illegale bouw die in de steeg naast hun huis is gebouwd, het zorgt voor geluids- en stankoverlast. In maart komt de zaak voor de externe hoorcommissie van Zaanstad.

Mevrouw Watak heeft diverse malen de media (NH Nieuws, Telegraaf, NHD) ingeschakeld en politieke partijen (POV, PVV, DENK, DZ) gemobiliseerd om haar zaak te bepleiten. De Orkaan liet ook de andere kant zien en doet dat nu weer.

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Inez Ferdinandus

  Het wordt echt tijd dat de Gemeente doet wat er gedaan moet worden.
  Deze kwestie duurt maar voort zonder dat er rekening wordt gehouden met mevr. Geesink. Aan alle kanten zijn de Wataks fout en overtreden de wet. De tijd dat de Gemeente gedoogd heeft is naar mijn mening voorbij. Maar het “recht” zal ongetwijfeld een keer zegevieren. De bedreiging die mevr. Watak uit naar de buren is ongepast mijn inziens.

 • Bruce Latham

  ‘De aannemer zou alles regelen’ – en daarom moet die een verzekering hebben. Als de aannemer niet heeft gedaan wat hij moest doen, waardoor je kosten maakt voor slopen enz, moet je bij de aannemer aankloppen. Het kan dan toch niet zijn dat de buren en de gemeente alles moeten dulden omdat de aannemer aan mevrouw had beloofd de vergunningen te regelen?!

 • Dick Rombout

  De video laat duidelijk zien hoe de partijen in het verhaal staan en wie er allemaal hebben bijgedragen aan de ellende die is ontstaan. Duidelijk is dat de aannemer zonder of met een onjuiste vergunning heeft gewerkt. Op het moment dat de aannemer een boormachine zet in het huis, muur, eigendom van iemand anders of daar andere werkzaamheden aan verricht moet er toch een belletje gaan rinkelen. Hij is bezig met het bezit van een ander en heeft dit bezit van een ander opgenomen in zijn constructie en gebruikt. Zonder toestemming. De wet zou hier iets over moeten zeggen en hem daarvoor strafrechtelijke laten vervolgen, laten slopen en de aangerichte schade laten betalen. Dan was er in deze zaak recht gedaan en was het verhaal al vroegtijdig geëindigd. Echter de fam. Watak en de aannemer zijn om de tafel gaan zitten met de gemeente op het moment dat de buurvrouw vraagt om handhaving. Het zal een apart gesprek geweest zijn met dubieuze argumenten vanuit de fam. Watak en de aannemer. Want wat doet de gemeente daarna, in plaats van handhaven, de taak die zij zou moeten verrichten? De gemeente gedoogt!
  Gedogen is het oogluikend toestaan door de overheid dat bepaalde wettelijke voorschriften worden overtreden.
  Had de gemeente hier mogen gedogen? Dat is de vraag. Het gaat niet alleen om het overtreden van wettelijke voorschriften maar de gemeente keurt ook goed dat iemand het eigendom van een ander tot zich neemt en gebruikt. De ene partij sta je iets toe, de andere partij neem je iets af en de gemeente beslist dat dat gebeurt. Beide ingezetenen van de gemeente. Een gemeente die er in principe voor elke burger er moet zijn. Dat is geen gedogen. Het gaf wel vleugels aan de fam. Watak die meende hier een recht uit te kunnen halen. De gemeente was het immers met hun eens. Stond bijna vierkant achter hen dus wie kon hen nog iets maken? Vanuit die gedachte sukkelt het proces voort. In plaats van blij te zijn met de 5 jaar die m.i., onterecht werd toegekend, wil men nu ook dat verhaal weer oprekken. Met wat voor gevoel zit je dan aan tafel? Dat blijkt duidelijk uit de video. De video laat zien hoe mevrouw Watak in het verhaal staat en hoe er ooit verhalen bij derden zijn neergelegd. Met volle overtuiging en emotie maakt ze gewag van het feit dat op de dag van het overlijden van haar man gevraagd zou zijn om handhaving. In een weerwoord met bewijs blijkt dat dit verhaal niet klopt. Mevrouw Watak zal dit verhaal ook naar buiten hebben gebracht bij een ieder die zij tegenkomt, incl. politieke partijen en erger nog, ze is zelf in dat verhaal gaan geloven. Vanuit die optiek voelt ze zich een slachtoffer in plaats van de beschuldigde partij. Dat geeft haar het zelfvertrouwen om te menen daarna ook nog een bedreiging te uiten naar de buurvrouw. Uiterst triest en onaanvaardbaar. Het laat zien waar zaken toe kunnen leiden als een aannemer met een onjuiste vergunning bouwt en een gemeente zijn onafhankelijke taak niet uitvoert. Hopelijk komt er op korte termijn een einde aan dit trieste verhaal.

  • Inez Ferdinandus

   Je kan naar aanleiding van bovenstaande stellen, dat “illegale” bouw in Zaanstad loont. Gewoon proberen en dan later maar kijken hoe het uitpakt, handhaven is immers geen prioriteit binnen de gemeente en biedt kansen. Het is een triest verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *