Verkeer over de Thorbeckeweg (N516) in Zaandam zal dit jaar de eerste tekenen zien van de grootscheepse werkzaamheden waarmee ze de komende jaren zullen worden geconfronteerd.

Langs de weg zullen dit jaar 279 bomen worden gekapt. Volgend jaar worden nogmaals meer dan 200 bomen gekapt (totaal 482).

De weg wordt verbreed en krijgt deels nieuwe busstroken, er komt een nieuwe (tweede) fietsbrug en een onderdoorgang voor het wegverkeer ter hoogte van de Wibautstraat (inclusief fietstunnel), het Shell tankstation wordt verplaatst, de Westkolkdijk wordt afgesloten.

Ruim tweederde van de bomen (circa 330 stuks) worden binnen het project herplant.

De Thorbeckeweg verwerkt nu 48.000 auto’s per etmaal, dat moeten er in 2030 62.000 worden

De planning was eigenlijk dat vorig jaar al met de kap zou worden begonnen. Dit jaar wordt ook begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Medio dit jaar wordt bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. In 2023 wordt het Shell-tankstation verplaatst. Vanaf dat jaar t/m 2026 wordt de rest uitgevoerd.

Lees hier ons Thorbeckeweg-dossier.

Hieronder het kruispunt nu en hoe het wordt.