Dorpsraad Krommenie stapje dichterbij

Eind september een concreet eerste plan presenteren voor een dorpsraad voor Krommenie. Om het dorp te informeren en te overtuigen en in overleg te gaan met de gemeente over de invoering. 

Dat is het resultaat van een bijeenkomst met een dertigtal inwoners – burgers en vertegenwoordigers van organisaties –die tot doel had de behoefte aan een dorpsraad te peilen. Geen gebrek aan ervaringen en ideeën om de noodzaak van een dorpsraad te onderbouwen. Een aantal deelnemers heeft op zich genomen om mee te denken over de rol en het functioneren van een dorpsraad.

Door: Jaap de Jong

Algemeen belang

Er wordt nu langs twee wegen aangedrongen op een dorpsraad. Dat gebeurde vorig jaar tijdens een bijeenkomst in Krommenie over het verkeerscirculatieplan. Het Netwerk Actief Krommenie sluit zich daarbij aan. Hierin overleggen lokale organisaties om activiteiten op elkaar af te stemmen en mogelijkheden tot samenwerking te benutten. Gaandeweg werd duidelijk dat er behoefte is aan een dorpsraad die het algemeen belang van Krommenie vertegenwoordigt en boven de partijen staat die opkomen voor deelbelangen van bij voorbeeld buurten.
Als voorbeeld van aandachtsgebieden noemde Nora Swagerman van Netwerk Actief Krommenie de groenvoorziening, bouwplannen, infrastructuur, verkeerscirculatie en de buurtbus. ‘Vanuit de kennis en ervaring van de inwoners kun je duidelijk maken dat je beter rechtsaf kunt slaan dan linksaf, zoals de gemeente wil. Als dorpsraad heb je meer gezag dan een vertegenwoordiger van een deelbelang.’ Swagerman benadrukte dat een dorpsraad niet de plaats inneemt van de buurtgroepen.
Een van de aanwezigen gaf het advies mee om de dorpsraad niet alleen te benaderen vanuit het belang van Krommenie, maar ook aan de gemeente te vragen op welke ontwikkelingen invloed gewenst is.

Twee wijkwethouders

Er werd sceptisch gereageerd op het besluit van de gemeente om voor Krommenie – als enige wijk in Zaanstad – twee wijkwethouders aan te stellen: Gerard Slegers voor Krommenie West en René Tuijn voor Krommenie Oost. Dat staat haaks op het feit dat Krommenie één dorp is. Ontwikkelingen houden zich niet aan de grens tussen oost en west. Creëer je zo geen tegengestelde belangen? Besloten werd om niet meteen hard aan de bel te trekken bij de gemeente, maar af te wachten wat de ervaringen zijn met een duowethouderschap.

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *