De dorpsraad van Krommenie vindt een uitzichtplatform op de Westdijk een overbodige voorziening. Vanaf de dijk heb je al een open en goed uitzicht op de Woudpolder.

Waarom iets bouwen in een polderlandschap dat van zichzelf al prachtig is? Als de gemeente Zaanstad voor dit plan een vergunning gaat aanvragen, zal de dorpsraad daar bezwaar tegen maken. De dorpsraad volgt met dit standpunt de Krommenieërs die tijdens een presentatie van de gemeente al kenbaar hebben gemaakt dat zij tegen zijn.

De dorpsraad heeft een suggestie voor een alternatief gedaan: plaats bij de bestaande kanosteiger een extra bank en een informatiebord van de Stichting Oerij. De gemeente heeft dit idee niet overgenomen.

Door: Jaap de Jong