Van de twee opvangboten voor asielzoekers die in de Isaac Baarthaven (Achtersluispolder) is er slechts één in gebruik. En zelfs maar gedeeltelijk. Dat komt omdat het toelatingsbeleid voor asielzoekers strenger is geworden en beslissingen sneller worden uitgevoerd. Er is minder vraag naar opvang.

De boten in de Isaac Baarthaven vormen een POL (Proces Opvang Locatie) en geen Asielzoekerscentrum (AZC). Dat is een belangrijk onderscheid. In de POL worden mensen kort gehuisvest in afwachting van een beslissing over hun verblijf. En omdat het een POL in een industriegebied is, wilde het COA (Centraal Overleg Asielzoekers) er geen gezinnen huisvesten.

De beginselen zijn boterzacht, vooral omdat het COA bij de start van de POL stelde dat verblijf “in principe” niet langer dan drie maanden zou zijn en er “in beginsel” geen gezinnen en dus ook geen kinderen komen.

In het Zaans Beraad heeft wethouder Dennis Straat gezegd dat het COA denkt over een omzetting naar een AZC “voor alleenstaande mannelijke asielzoekers”.

Naar aanleiding van dit nieuws heeft de fractie van Democratisch Zaanstad (DZ) Straat om een nieuwe R.I.B. (Raadsinformtaiebrief) gevraagd.

DZ (en POV) is namelijk ter ore gekomen “dat de gemeente en/of COA in onderhandeling is over de aankoop/huur van containerwoningen zoals die tot voor kort op het Boerenjonkerplein in Zaandam hebben gestaan. Deze zouden t.b.v. het AZC of POL op de kade van de Isaac Baarthaven moeten worden geplaatst.”

DZ wil nu weten of dat klopt. En… ze “zullen  niet akkoord gaan met het beleggen van besloten vergaderingen of het verspreiden van geheime stukken aan de raad.”