Een hangplek in Westerwatering?

Voor de groenstrook tussen het Westenwindpad en Westerwatering maakt Zaanstad nieuwe plannen. Eén van de bewoners van de wijk heeft daarover een brief aan B&W geschreven waarop hij (ondanks toezeggingen volgens hem) geen antwoord kreeg.

Daarom stuurde hij opnieuw een brief, nu aan de raad. Maar deze brief werd volgens De Zaanse Methode niet openbaar gemaakt. Dus ook hier moet hij niet te veel van verwachten: geen publiciteit, geen discussie.

Maar via via kwam de brief toch in ons bezit. Wat zit de bewoner dwars?

Ten eerste vond hij de inloopavond op 11 juli 2017 wat ongelukkig gepland, veel bewoners waren dan ook afwezig. Maar het zijn vooral de plannen waar hij vragen bij heeft. Hij wil de raad wijzen op drie problemen.

Zo is hij niet blij met plan om een “speelplek voor de jeugd van 13 tot 18 jaar in te klemmen tussen de rooilijn van 8 woningen en het Natura-2000 gebied”. Dat is volgens hem een ‘hangplek’ waar de buurt niet op zit te wachten.

Ook dat in het gebied een grotere waterberging zou moeten komen en voor de deur van tientallen woningen bomen en struiken geplant worden kan niet op zijn applaus rekenen.

De bewoner in kwestie onderbouwt zijn betoog met verwijzingen naar talrijke officiële documenten. Of hij een punt heeft, is volgens ons niet zo van belang, maar dat het handig was geweest hem te antwoorden en z’n brief openbaar te maken, dat vinden we dus weer wel.

Foto (Google Streetview), uitzicht op Westenwindpad.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *