Eind 2015 UNESCO-advies Stelling van Amsterdam en A8-A9

Vrijwel alle varianten van de verbinding tussen de A8 en A9 doorsnijden de historische Stelling van Amsterdam.

De provincie heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van zo’n ingreep. Dat onderzoek is aangeboden aan de UNESCO die voor het eind van dit jaar haar oordeel geeft.

Het onderzoek wijst uit dat “alle nieuwe wegverbindingen een negatieve impact hebben op het werelderfgoed” aldus de provincie.

Het oordeel van de UNESCO is nodig omdat de Stelling op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Hieronder het deel van de stelling waar het om gaat.

stelling detail

Hier een kaartje van de alternatieven. Zelfs alternatief 7 (afbuiging meteen na de nieuwe wijk Kreekrijk) gaat kennelijk vlakbij Fort aan den Ham door het gebied van de Stelling). Alleen bij de 0-varianten waarbij bestaande verbindingen aangepast worden, is er geen impact. Alle varianten hebben we eerder hier op een rijtje gezet.

a8 a9

Het onderzoek is verricht door adviesbureau Land-id. De effecten van de verschillende alternatieven op de Stelling van Amsterdam zijn met elkaar vergeleken. Het is mogelijk volgens het onderzoek om maatregelen te treffen die de negatieve impact verminderen.

Daarnaast heeft het ministerie van I&M in hetzelfde gebied plannen voor een opstelterrein voor treinen. Ook voor deze ontwikkeling is een onderzoek naar de gevolgen voor de Stelling opgesteld.

Gedeputeerde Staten nemen vervolgens in het voorjaar van 2016 een besluit over een voorkeursalternatief voor de Verbinding A8-A9, waarin ook het advies van UNESCO wordt meegenomen.

Foto en informatie over het onderzoek van de site van de Provincie Noord-Holland.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Hans Kuyper

    Los van de onherstelbare schade aan de Stelling doorsnijden alle varianten ook nog eens het krekensysteem van Assendelft. Dit laatste zichtbare overblijfsel van het Oerij (de kreken vertonen zich als opvallende verhogingen in het landschap) is nog maar net door Zaanstad aangewezen als gemeentelijk monument. Los van hun landschappelijke waarde (vrijwel alle Noord-Hollandse kreekruggen zijn in de loop van tien eeuwen verdwenen door landbouwactiviteiten en andere verstoring) ligt er waarschijnlijk een overvloed aan archeologische vondsten in verborgen die ons meer kunnen vertellen over de eerste Zaankanters in de IJzertijd.
    Het zou wrang zijn als van die schat alleen bewaard zou blijven in de naam ‘Kreekrijk’…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *