Een beetje schot zit er wel in de plannen voor de Eilanden van Hain, het nieuwbouwplan dat ontwikkeld wordt voor de voormalige sportcomplexen Slibkuil en Provily, maar erg veel schot is het niet.

In het persbericht dat de gemeente over de voortgang stuurde, werden wel erg veel slagen om de arm gehouden, het uitwerken van concrete plannen “kan enige tijd in beslag nemen”.

Normaal gesproken zouden we hier het persbericht strak samenvatten maar door alle slagen om de arm, voorbehouden, mitsen en maren, technische en financiële (on)mogelijkheden en afwegingen zien we daar vanaf. We plaatsen het persbericht 1:1, dan kan iedereen daar zelf chocola van maken (of niet).


Laatste stand van zaken Burenoverleg Eilanden van Hain
Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de laatste stand van zaken van het Burenoverleg Eilanden van Hain. De gemeente heeft met ontwikkelaar AM in het najaar van 2019 een aantal bijeenkomsten georganiseerd in een breed Burenoverleg. Hierin waren bewoners van alle omliggende buurten, de scholen, de sportvereniging en scouting vertegenwoordigd. Inmiddels zijn de suggesties, zorgen en bezwaren van de bewoners over de concept-plannen verzameld en door bewoners verwerkt in een eindadviesrapport. Dit eindadviesrapport wordt binnenkort aangeboden aan ontwikkelaar AM en gemeente Zaanstad.

Belangenafweging
Afgesproken is dat de adviezen uit het Burenoverleg serieus worden gewogen. Ontwikkelaar AM en gemeente Zaanstad onderzoeken daarom in hoeverre de adviezen verwerkt kunnen worden in het plan. Wethouder Breunesse: ‘De veelheid aan onderwerpen, de diepgang en de samenhang tussen verschillende onderwerpen vraagt om een zorgvuldige afweging door de gemeente en om onderzoek voor zowel de gemeente als AM. Daarbij kan een rol spelen dat er tegenstrijdige belangen zijn, ook tussen het algemeen belang van de gebiedsontwikkeling en de individuele belangen. Die belangenafweging is een zaak van de gemeente en kan enige tijd in beslag nemen.’

Aangepast plan in loop van het voorjaar
Niet alle uitwerkingsmogelijkheden zijn direct duidelijk, zo moet onder meer rekening worden gehouden met technische (on-)mogelijkheden van de provincie, gemeente en het hoogheemraadschap en met juridische en financiële aspecten. Dit alles vergt een zorgvuldige aanpak en kost tijd. Breunesse: ‘We weten uiteraard dat een flink aantal deelnemers al tussentijds aanpassingen in het plan had willen zien. Met begrip voor alle individuele wensen kan het dus zijn dat niet alle adviezen van de buurt terugkomen in het plan.’ Welke adviezen van de buurt erin zullen worden opgenomen volgt uit de zorgvuldige belangenafweging. Een aangepast plan op basis van de afwegingen volgt in de loop van het voorjaar. Dan zullen Gemeente Zaanstad en ontwikkelaar AM de resultaten van de belangenafwegingen presenteren tijdens een buurtbijeenkomst. Daarna volgt een besluit door de gemeenteraad van Zaanstad.