Eric Sellmeijer (DZ) verlaat raad Zaanstad per onmiddellijk

Eric Sellmeijer, het DZ-raadslid dat de afgelopen periode onder vuur lag vanwege een beledigende Facebook-post waarin de woordvoerder van burgemeester Faber het doelwit was, trekt zich terug als raadslid.

Het was een “onbeschofte actie en domweg heel erg fout” schrijft Sellmeijer op zijn Facebook-pagina. Hij heeft burgemeester Faber en haar woordvoerder excuses aangeboden. Jos Kerkhoven gaat de vrijgekomen DZ-zetel innemen.

Op 20 september plaatste Sellmeijer de gewraakte Facebook-post waarin hij zich niet alleen in beledigende bewoordingen uitliet over burgemeester Faber en haar woordvoerder maar ook uithaalde naar SP-politici en voormalige fractieleider Aart Molenaar. DZ-oprichter Molenaar laat zich al sinds april niet in de raad zien. De fractie is dus nog steeds niet op sterkte.

Na het verschijnen van het bericht werd Sellmeijer aangesproken door gemeentesecretaris Jan van Ginkel die hem suggereerde de post te verwijderen. Sellmeijer weigerde, maar paste wel twee keer de eerste alinea van het bericht aan.

Na een gesprek met de fractie houdt Sellmeijer nu de eer aan zichzelf. Aanvankelijk was hij van plan in december te stoppen, maar na het gesprek besloot hij dat per onmiddellijk te doen: “Ik heb er domweg geen zin meer in.”

Sellmeijer schrijft op zijn Facebook-pagina:

VANDAAG HEB IK MIJ TERUGGETROKKEN UIT DE GEMEENTERAAD VAN ZAANSTAD

Vandaag heb ik de volgende verklaring aan de leden van de Zaanse gemeenteraad en het college van B en W gestuurd:

Geachte leden van de raad, burgemeester en wethouders, steunfractieleden, griffie en raadsadviseurs,

Aan het begin van vorige week heb ik op Facebook een bericht gepost waarin ik mij over de woordvoerder van de burgemeester en mevrouw Faber zelf beledigend heb uitgelaten. Dat was achteraf gezien een onnodig schokerende en onbeschofte actie en domweg heel erg fout.

Ik heb na een goed gesprek met de gemeentesecretaris het bericht aangepast, maar toen was het kwaad natuurlijk al geschied. Ik heb mevrouw Faber mijn excuses persoonlijk aangeboden. Ook heb ik de betreffende ambtenaar schriftelijk mijn excuses aangeboden en mijn bereidheid tot een persoonlijk gesprek toegezegd.

Ik ben mij ervan bewust dat ik mij met de uitlatingen over de woordvoerder van mevrouw Faber schuldig maakte aan wat ik anderen in het stuk verwijt. Het doet ook geen goed aan het punt dat ik naar andere raadsleden wilde maken.

Ik wil hier verder op de gewraakte Facebook post en de strekking daarvan niet ingaan. Het is een geschreven uit een bepaalde emotie en dat brengt mij naar een gesprek dat ik begin september met mijn fractie had.

Daarin heb ik de fractie verteld dat ik merkte dat het raadswerk en aanverwante zaken op de een of andere manier steeds vaker begon tegen te staan. Ik trek mij de dingen veel te erg aan, voel me te vaak teleurgesteld en boos en die gevoelens vond ik niet meer passen bij het goede gevoel dat mijn huidige dagelijkse werk mij geeft. Een politicus die zich laat leiden door emoties is geen goed politicus.

Ik heb tijdens die fractievergadering, na er tijdens het zomerreces goed over te hebben nagedacht, aangekondigd dat ik per december zou gaan stoppen als raadslid.

Ik wilde me gewoon bezig houden met mijn dagelijks werk en ja, ook mijn gezin. En oude bijna vergeten hobby’s weer oppakken; mooie verhalen schrijven en fotograferen.

Door de gebeurtenissen van vorige week is die wens nog sterker geworden en ik heb dan ook besloten dat de raadsvergadering van 22 september mijn laatste raadsvergadering is geweest. Ik heb er domweg geen zin meer in. Dan moet je eerlijk tegen jezelf, tegen je fractie, tegen u allen en tegen de inwoners van Zaanstad zijn en je biezen pakken.

Ik geef het stokje met groot vertrouwen door aan Jos Kerkhoven. Hij is een verstandige man en zeer gemotiveerd steunfractielid van DZ, die de zetel zeer verdient en voor de inwoners van onze gemeente veel kan betekenen. Ik wens hem alle succes en wijsheid toe.

Ik heb met de fractie van DZ afgesproken dat ik hen voorlopig nog op de achtergrond zal blijven ondersteunen waar ik kan.

Rest mij u allen te groeten en u vooral wijsheid en kracht toe te wensen.

Tot ziens.

Eric Sellmeijer

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *