Zowel MidzomerZaan als Midzomer op de Zaan (voormalig Zingen op de Zaan) zijn gesneuveld tussen de maalstenen van het nieuwe evenementenbeleid.

Midzomer op de Zaan kreeg € 8.912 van de aangevraagde € 11.000 en heeft besloten het evenement te schrappen. MidzomerZaan zag haar aanvraag helemaal afgewezen.

Eerder schreven wij over de kinderboekenmarkt die zijn m/v laatste jaar aankondigde.

We proberen inzicht te krijgen in de beoordeling van de subsidieaanvragen door de vijf onafhankelijke deskundigen*, maar dit blijkt vrij moeilijk. Ondanks de toegezegde transparantie vooraf is er niet meer informatie beschikbaar dan een -niet onderbouwde- puntentoekenning. De gemeente laat weten:

“Een andere onderbouwing dan de scoreformulieren en de verslagen van het adviespanel is op dit moment niet beschikbaar. Indien een aanvrager daarom vraagt (in bijvoorbeeld een bezwaarprocedure), wordt een schriftelijke onderbouwing opgesteld op basis van de verslagen en ter beschikking gesteld aan de betreffende aanvrager.”

De genoemde verslagen wil de gemeente niet openbaar maken. De aanvragers die wij spraken, kregen echter ook geen inzicht. Drie organisaties hebben inmiddels bezwaar aangetekend. De procedures lopen nog.

15 evenementen kregen subsidie. Het meeste geld gaat naar het Winterschans-evenement, IFIKZ en de Hembrughappening. Ook het Amsterdamse grachtenfestival krijgt geld van Zaanstad.

De organisatie van Midzomer op de Zaan meldt via haar Facebookpagina:

‘De oergezellige muziekboten parade mag niet meer op het toneel verschijnen. Nadere informatie over het hoe en waarom zal zeker volgen. Het verzoek is om dit bericht te delen met mensen die altijd trouw langs de Zaanse kade stonden te zwaaien en te dansen. Bedankt allemaal!’

Afgelopen jaar bezong Freek de Zaan tijdens MidzomerZaan. Gelukkig hebben we de beelden nog:

We zijn geen tekstschrijver, maar misschien wil Freek het volgende couplet toevoegen:

De Zaan, mist het transparante dat beloofd was,
aan mensen die het -uit de tenen vandaan- doen
De Zaan paait dan heel veel liever,
Amsterdammers, en lokt hen met veel poen.

Wordt vervolgd… (als het aan ons ligt)

*Annemieke Leusen (voorzitter), Adriën Schilder, Koen Bart, Lex Kruijver en Karin Hoorn.