Evenementensubsidies: € 80.000 over? Vragen over dubbelrol SMZ

Begin november moest GroenLinks-fractieleider Paul Laport in de media lezen dat de ‘Winterschans’, het (nog) niet-bestaande evenement dat 20% van de totale evenementensubsidie had gekregen, niet door zou gaan.

Over de evenementen-subsidies en de rol van Stichting Marketing Zaanstreek heeft Laport vragen gesteld aan B&W. Volgens hem is bijna € 80.000 over.

Hoe de beoordeling van de aanvragen in zijn werk ging, is onbekend: “De subsidiedossiers en de vastlegging van de beoordeling door het Adviespanel Evenementen zijn in beginsel niet openbaar” aldus de gemeente. Na aandringen van de raad is de helft van de aanvragen uiteindelijk openbaar gemaakt. Ook de algemene beoordeling van de commissie werd openbaar maar niet hoe de puntentoekenning tot stand kwam.

Het Amsterdamse Grachtenfestival dat € 19.834 ontving – en zelfs uitgenodigd werd een subsidieaanvraag in te dienen – bleek in augustus al een dure grap. Zaanse initiatieven sneuvelden of zijn nu op sterven na dood.

De toekenning van het bedrag van € 63.017 aan de Winterschans gebeurde door vijf deskundigen van het evenementenpanel, waarin ook directeur van Stichting Marketing Zaanstreek (SMZ), Lex Kruijver, zitting heeft.

Stichting Marketing Zaanstreek

Paul Laport schrijft aan de raad dat Stichting Marketing Zaanstreek daar bovenop ook een bedrag van € 10 000 zou bijdragen aan de Winterschans:

“SMZ is een stichting die jaarlijks subsidie ontvangt van Zaanstad. De Stichting heeft als taak de Zaanstreek te promoten en organisaties die dat ook doen te faciliteren en te ondersteunen bij hun pr en promotie.”

Laport vraagt:

  1. a) Bent u ermee bekend dat SMZ een subsidie heeft toegezegd aan de Winterschans? Zo ja, hoe en wanneer heeft u dat gehoord?
    b) Vindt u het wenselijk dat een Stichting die subsidie ontvangt van Zaanstad een deel hiervan weer verstrekt aan derden?
    c) Zo ja, waarom? En zou het dan niet eerlijker zijn als ook andere evenementenorganisatoren een subsidie ontvangen van SMZ?
    d) Zo nee, waarom niet? En hoe wilt u dit in de toekomst voorkomen?
    e) Wat gebeurt er met deze toegezegde € 10.000? Vervalt dit deel van de subsidie weer aan Zaanstad?

Lex Kruijver

De rol van SMZ-directeur Lex Kruijver roept inderdaad vragen op. Kruijver, wiens Stichting Marketing Zaanstreek in de Winterschans-plannen genoemd wordt als partner en subsidiegever (€ 10.000) zat namelijk ook in de commissie die dat plan beoordeelde.


We hebben Lex Kruijver gister om een reactie gevraag over zijn dubbelrol. Hij kon die pas in de loop van de ochtend geven.

“De rol bij de Winterschans betrof een bijdrage aan de marketingcampagne van de Winterschans, niet aan het product Winterschans zelf. Nu de Winterschans niet doorgaat, besteden wij de beoogde bijdrage aan iets anders dat bijdraagt aan onze doelen.”

Kruijver legt vervolgens in zijn reactie uit wat al die doelen zijn, maar geeft geen antwoord op de vraag naar de rol van SMZ: partner in het project en lid van de commissie die het project moest beoordelen (en het goedkeurde).


Het evenementenbeleid is inmiddels op de schop gegaan. De belangrijkste wijzigingen zijn meer transparantie bij afwijzing en een maximum van € 50.000 per evenement.

Het adviespanel bestond in het eerste jaar naast Kruijver uit Karin Hoorn, Koen Bart, Adriën Schilder en Annemieke Leusen (voorzitter). Bij deze vergaderingen was ook kwartiermaker Ellen Klaus aanwezig: “om indien nodig achtergrond informatie te verstrekken”. Klaus werkte eerder voor Stad aan de Zaan en tot voor kort voor het Winterschans-evenement. Zij is ook betrokken bij de voorbereidingen van het Monetjaar.

Intussen heeft de commissie al twee nieuwe leden, Kruijver en Karin Hoorn zijn vervangen door Martijn Jonker en dhr. D. Meyer. De rol van Klaus als ‘externe evenementencoördinator’ is verdwenen. SMZ krijgt echter een nieuwe rol:

“de coördinatie van evenementen ligt bij de externe marketing organisatie die voor de gemeente Zaanstad diensten verleent.”

Geld over

Ook het evenement Pinksterzaan (€ 7502) ging niet door, Midzomer op de Zaan (€ 8912) trok het niet omdat ze compleet verweven zijn met MidzomerZaan waarvan de subsidieaanvraag volledig werd afgewezen. Samen met het bedrag van de Winterschans is er nu een bedrag over van € 79.431. (en € 10.000 van SMZ? – Orkaan) Dat is volgens Laport vooral wrang omdat:

“veel andere organisatoren (veel) minder subsidie ontvingen dan zij hadden aangevraagd. Enkele organisatoren hebben aan ons aangegeven dat zij daardoor niet of nauwelijks uit de kosten zijn gekomen.”

GroenLinks verneemt graag wat er met het overgebleven geld gaat gebeuren. Hier vind je de brief met alle vragen.

Foto van de voorbereidingen van de Winterschans.

Deel dit artikel:

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *