Geduld raakt op na Airbnb-getreuzel van Zaanstad

Er zijn niet alleen veel hotelkamers in Zaanstad bijgekomen, ook het aantal mensen dat via Airbnb hun huis verhuurt neemt fors toe. Maar betalen die eigenlijk wel toeristenbelasting?

Als ze dat niet doen (en alles wijst daarop) en de gemeente zou er in slagen de belasting voortaan wel te innen, zou de toeristenbelasting (in Zaanstad de hoogste in Nederland) gehalveerd kunnen worden.

Een raadsmeerderheid van PvdA, GL, SP, ROSA, VVD en PvdD wil dat Zaanstad nu echt meters gaat maken met het innen van de belasting bij Airbnb-verhuur.

De partijen roepen B&W op de controle op aangifte van toeristenbelasting door Airbnb-aanbieders te verbeteren en extra handhavingscapaciteit voor 2 jaar in te zetten om het aanbod van Airbnb locaties te controleren. De kosten moeten gefinancierd worden uit de extra opbrengst van de toeristenbelasting.

Ze stellen dat er nu geen controle is op de afdracht van toeristenbelasting, dat er oneerlijke concurrentie is met hotels en dat Zaanstad dus inkomsten misloopt door het niet handhaven. Als dat wel het geval zou zijn zou

“de meeropbrengst van Toeristenbelasting bij Airbnb betrokken worden bij de discussie over een gedifferentieerd stelsel van Toeristenbelasting voor geheel Zaanstad.”

Toeristenbelasting

Volgens de vragenstellers is niet bekend is wat de (gemiste) opbrengst is aan toeristenbelasting is. Daar doen raadsleden Tjeerd Pietersma (PvdA), Romkje Mathkor (GL), Roland van Braam (SP), Ruud Pauw (ROSA), Judit Raa (PvdD) en Annemarie van Nieuwamerongen (VVD) zich toch iets dommer voor dan ze zouden kunnen zijn.

De Orkaan berekende eerder op basis van cijfers van Zaanstad, Horeca Nederland, BnB’s en Airbnb-watchdog AirDNA uit dat naar schatting slechts 40 procent van de toeristenbelasting in Zaanstad geïnd wordt. De verwachte opbrengst in 2018 (bij een tarief van € 3 per nacht) zou bijna € 2,4 miljoen zijn geweest (het was minder dan een miljoen). Op grond van cijfers van AirDNA zou in 2019 een jaarlijkse opbrengst van meer dan € 3 miljoen per jaar kunnen worden verwacht van Airbnb-overnachtingen (tarief € 7 per nacht).

Zelf de berekeningen maken? Download hier het spreadsheet toeristenbelasting berekening van De Orkaan.

Overlast

De motie is de zoveelste aflevering in de soap rond Airbnb. Eind 2017 stelde PvdA-fractieleider Songül Mutluer (PvdA) vragen over het aantal overnachtingen, de overlast en de maatregelen. Wethouder Dennis Straat (VVD) had geen cijfers maar wist wel te melden dat het aantal aanbiedingen sterk toenam en dat het inderdaad overlast werd geconstateerd. Ook beloofde Straat op 11 november 2017 dat er ‘gemeentelijke regelgeving’ in de maak was:

“nieuwe maatregelen zoals een meldingsplicht en het bijhouden van een nachtregister kunnen we een start maken met inventarisatie en regulering van en de handhaving op, particuliere (vakantie)verhuur.”

Tegelijkertijd verschool de wethouder zich achter de Metropool-regio: “Tegelijkertijd wordt er door regionale afstemming vanuit het Platform Economie in de MRA eenduidig beleid gevormd.” En de Metropoolregio ging onderzoeken hoe ze ‘in gesprek’ met Airbnb zouden kunnen gaan. Maar er gebeurde verder weinig.

In oktober 2017 en december 2018 werd onderzoek naar Airbnb in Noord-Holland gedaan waaruit bleek dat er sprake was van een omvangrijke en groeiende verhuur in Zaanstad via Airbnb.

Voor de zomer van 2018…

Op 20 februari 2018 belooft wethouder Straat “voor de zomer van 2018″ richtlijnen en maatregelen vanwege overlast en illegale onderhuur via Airbnb.

“richtlijnen die we nog voor de zomer als gemeentelijke maatregelen aan de raad ter vaststelling kunnen voorleggen ten aanzien van opname in de best passende gemeentelijke verordening, die dient als wettelijke grondslag voor de regelgeving voor de verschillende vormen van particuliere (vakantie)verhuur, versus logiesverstrekking.”

Wat houden die regels in:

“Een verhuurder mag kortdurend (vakantie)verblijf, aanbieden aan tegelijkertijd maximaal 4 (betalende) personen in maximaal 2 kamers, waar alleen deze gasten toegang toe hebben.

De verhuurder dient een nachtregister bij te houden ten behoeve van toeristenbelasting per betaalde overnachting”

Straat zegt erbij dat handhaving lastig blijft: “De verplichte toeristenbelasting kan in deze context niet altijd worden afgedwongen en geïnd.” Om meer grip op Airbnb te krijgen ging de gemeente onderzoeken of een Registratieplicht en en Meldplicht met dwangsom konden worden afgedwongen. Bovendien zou een particuliere woning maximaal 30 nachten per jaar mogen worden verhuurd. Daartoe zouden de APV en Huisvestingsverordening gewijzigd moeten worden.

Voor de zomer van 2018… we zijn inmiddels een jaar verder… (in maart stelde PvdA opnieuw vragen, en nu – samen met andere partijen – dus weer).

Lees hier on Airbnb-dossier.

Deel dit artikel:

9 reacties

 • Tjeerd Pietersma

  Beste redactie, “Je iets dommer voordoen dan je zou kunnen zijn” mooie zin! Natuurlijk kan ik aan de hand van het Onderzoek van de Provincie (en de mooie publicaties op “De Orkaan” naar Airbnb wel wat rekensommetjes maken over de gederfde inkomsten. Echter, uit de beantwoording van diverse technische vragen vanuit de PvdA bleek dat het college dat niet(of onvoldoende)weet. We weten in ieder geval zeker dat het om een getal met 6 cijfers gaat. Altijd fijn om te weten in tijden waarin we moeten bezuinigingen. Er lijkt nu ruime steun voor onze moties dus we rekenen erop dat Wethouder Krieger deze enthousiast overneemt en eindelijk gaat uitvoeren. Nu ga ik nog even verder nadenken over die mooie zin, misschien ga ik ook nog wel even oefenen in dom, dommer, domst.

  • De Orkaan

   We hebben natuurlijk zolang op die zin zitten te zweten om de indruk te vermijden dat we de raadsleden ‘dom’ vinden. Dat vinden we niet. Ons punt was dat op grond van cijfers – waarvan er veel van de gemeente zelf – aannemelijk gemaakt kan worden dat de opbrengst wel eens twee maal zo hoog zou kunnen zijn, vandaar onze (geveinsde) verbazing over de passage over ontbrekende kennis. De cijfers voor Airbnb van de NH-onderzoeken en AirADN komen ook redelijk overeen. En met de strijd die Amsterdam tegen Airbnb voert zal de druk op de omringende plaatsen alleen maar toenemen.

   Terzijde: het gemak waarmee Zaanstad €50.000 uittrekt om de nee/nee-stickers te controleren (volledig overbodig) staat in schril contrast met wat er op het gebied van Airbnb-controle mogelijk wordt geacht (terwijl dat juist geld oplevert).

   • Tjeerd Pietersma

    Beste redactie, niet geheel dom was ons dat ook al opgevallen. Alle reden om daar (afgelopen week) wat vragen over te stellen (zie hieronder). In de Raadsinformatiebrief daarover wordt overigens gesproken over tweemaal € 50.000 euro. Wij zien uit naar de beantwoording!

    Technisch vraag implementatie Ja/Ja sticker.

    Middels de Raadsinformatiebrief 2019/10702 is de Raad geïnformeerd over de gevolgen van de implementatie van het invoeren van de Ja/Ja sticker.

    Hierbij is aangegeven dat “de implementatie jaarlijks €50.000,- gaat bedragen. De eventuele kosten voor 2 jaar toezicht (in totaal €100.000,-) leggen wij ter besluitvorming aan u voor met de begroting 2020-2024”.

    Is er bij de voorjaarsnota al rekening gehouden met de (financiële) consequenties van deze kosten?

    Kunt u ook aangeven wat de taak/functie is van de inzet van deze handhavers en welke maatregelen er genomen gaan worden bij eventuele overtredingen c.q. niet naleven van de regels m.b.t. de Ja/Ja sticker?

    Tjeerd Pietersma

    PvdA Zaanstad

    • De Orkaan

     Dat was dan weer een ‘beetje dom’ van ons dat we deze over het hoofd hebben gezien. Tegen overtreding van nee/nee of nee/ja stickerbeleid is overigens al een klachtenprocedure bij de Stichting Reclame Code. Dus waarom Zaanstad ambtenaren brievenbussen in de gaten wil laten houden is de vraag (nog afgezien van de privacy-issues, iets dat bij Airbnb meteen uit de kast wordt gehaald om NIET te handhaven).

 • Peter Goldstein

  Ik heb begrepen dat AirBNB in Amsterdam zélf de touristenbelasting aan de gemeente afdraagt. Het wordt simpelweg ingehouden naast de bijdrage voor gebruik van het platform.
  Waarom kan dat niet in Zaanstad dan?

  • Tjeerd Pietersma

   Amsterdam heeft een positie om dat klaarblijkelijk af te dwingen, naar ik heb begrepen weigert Airbnb om vergelijkbare afspraken te maken met Zaanstad. Minister Ollongren heeft kenbaar gemaakt op dat punt wetgeving in de maak te hebben die Airbnb en vergelijkbare organisaties verplicht om gegevens m.b.t. verhuur met gemeenten te delen. Alleen zoals dat gaat met wetgeving….het zal nog wel even duren voordat dat geregeld is. Reden temeer om daar als Zaanstad zelf actief op te handhaven.

 • Ton van Harlingen

  Uit 1 Samuel 8 blijkt dat belastingheffing het gevolg is van het geestelijk verval van het volk en van de leiders daarvan.

 • Bruce Latham

  “Als ze dat niet doen (en alles wijst daarop) en de gemeente zou er in slagen de belasting voortaan wel te innen, zou de toeristenbelasting (in Zaanstad de hoogste in Nederland) gehalveerd kunnen worden.”

  Toeristen willen nou eenmaal naar Amsterdam, en overnachten in Zaandam is daar een mooie optie voor – maar als alleen de hotels en de NS profiteren van die toeristen, heb je als Zaankanter vrij weinig aan al die volle kamers (en bijbehorende drukte op het station, rolkoffers over straat, enzovoorts.) Houd de belasting lekker op €7 voor toeristen, en gebruik het geld voor de inwoners – lastenverlichting overige gemeentelijke belastingen, maatregelen om de Zaanstreek aantrekkelijker te maken voor leraren, veiligheid bij het uitgaan, desnoods poller-reparaties als die voor de zoveelste keer omvergereden zijn.

 • Anneke Steemers

  Het gebruik van woonruimte t.b.v. uitsluitend toeristen is mij al enige tijd een fikse doorn in het oog. Op het moment dat een woning geheel en alleen wordt gebruikt t.b.v. toeristen, zonder dat er een vaste bewoner in het pand aanwezig is, moet de gemeente ingrijpen en de eigenaar verplichten om het pand te verhuren als woonruimte.
  Toeristen kunnen prima terecht in B&B’s, hotels en gereguleerde Airbnb verhuur.
  Met de opbrengsten van de toeristenbelasting zou ik graag wat meer voorzieningen t.b.v. de toeristen gerealiseerd zien worden:
  -een openbaar toilet (en dan niet bij een horecagelegenheid….),
  -een informatiepunt waar de toerist die naar de Zaanse Schans gaat terecht kan, voorzien van toeristische informatie over de regio en Zaanstad,
  -leesbare wegwijzers op de hoek van de Stationsstraat/Hoogstraat (de huidige zijn echt onleesbaar),
  -aankleding van de route waar de toeristen lopen met: hanging baskets, historische fotoafbeeldingen, wandelroute aanduiding, etc.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *