Geen onderwijsstaking op 6 november [update: wel staken]

Het kabinet trekt € 460 miljoen extra uit voor het onderwijs, de staking van woensdag 6 november is van de baan.

Eigenlijk zouden de leraren in basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs staken. De bonden zien van de staking af nadat ze een convenant met minister Slob over extra geld hebben ondertekend.

UPDATE: Na verzet van de leden heeft onderwijsbond AOb besloten toch te gaan staken

De vakbond AOb ging staken voor “een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!” Of dat eerste is gelukt is de vraag, het geld is niet structureel. Het ministerie:

“Scholen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen nog dit jaar 300 miljoen euro extra, gelijk verdeeld over beide sectoren. Over het deel voor het primair onderwijs worden afspraken over arbeidsvoorwaarden gemaakt door de cao-partners.

In het voortgezet onderwijs bepalen schoolbesturen en lerarenteams waar het geld het beste aan besteed kan worden. Ze kunnen het bijvoorbeeld uitgeven aan ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding van startende leerkrachten, begeleiding van zij-instromers, onderwijsinnovatie of maatregelen voor arbeidsmarktvraagstukken.”

Ook wordt er 97 miljoen euro “naar voren gehaald om de werkdruk voor leraren en schoolleiders te verminderen.” Daarmee kunnen scholen bijvoorbeeld onderwijsassistenten, vakleerkrachten en conciërges aannemen.

Onderwijspersoneel in het primair onderwijs krijgt scholingsrechten. Hiervoor wordt 21,2 miljoen euro vrijgemaakt.

Ook wordt er 10,6 miljoen beschikbaar gesteld voor opleiding en begeleiding van nieuwe docenten en wordt de subsidieregeling voor zij-instromers uitgebreid met 14,2 miljoen euro in 2019.

Op 6 november wordt de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. Het kabinet had al eerder toezeggingen gedaan en extra geld ter beschikking gesteld maar dat was volgens de vakbonden toen niet genoeg.

In de Zaanstreek werd de staking gesteund door de besturen van Agora en Zaan Primair, de twee grote onderwijskoepels voor het basisonderwijs. Ze hadden aangekondigd geen salaris in te houden.

UPDATE: niet iedereen is voor het aflasten van de staking, de organisatie Leraren in Actie wil dat de staking wel doorgaat.


Bronnen: Nieuwsbericht ministerie OCW, website AOb, eerdere berichtgeving op De Orkaan, foto: klaslokaal in Zaanstreek (archief De Orkaan), update via NOS.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Cees

  dit kabinet grossiert in fopspenen. Het is noodpakket na noodpakket, maar structurele oplossingen: ho maar. Au.
  Inmiddels is genoegzaam bekend dat het beroep van leerkracht een flinke opwaardering verdient. Vooral in het primair onderwijs. Daarvoor is nu -weer- niets structureel geregeld. Dit kabinet wil investeren in de toekomst? Wie had die ook alweer? Hoe moeilijk kan het zijn?

 • Ben van Roode

  Moet ik het nu opschrijven wat ik beleef bij de voortdurende onrust in het onderwijs? Die aarzeling komt voort uit het impopulaire standpunt dat ik inneem.
  Jarenlang kreeg het onderwijs honderden miljoenen uit de rijks kas. Ondanks een parlementaire enquête werd niet geheel duidelijk waar al dat geld naar toe is gegaan. Voornamelijk is het geld besteed aan de opbouw van bureaucratische structuren waarbij allerlei functionarissen werk doen, dat niets te maken heeft met onderwijs. Historisch gezien gaat het bijzonder onderwijs veel prudenter om met de middelen die ze krijgen. Dat is geen verwijt aan het openbaar onderwijs. Er zijn allerlei redenen die dat onderscheid veroorzaken. De minister van onderwijs Slob kent vanzelfsprekend de situatie in het bijzonder onderwijs buitengewoon goed en zijn handelen wordt mede daardoor bepaald.

  De discutabele kwaliteit van het onderwijs is een gevolg van een gebrek aan geld. Dat is wat we horen. Natuurlijk is dat tot een zekere hoogte zo. Maar heeft ooit iemand onderzoek gedaan naar de belasting van het onderwijs systeem door onderwerpen die thuis horen in de opvoeding van ouders. Gezond eten, seksualiteit, schooltuintjes, staken enz.. Langzamerhand heeft een verschuiving plaats gevonden van onderwerpen naar de leerkrachten. Zou langzamerhand de samenleving zich moeten uitspreken over war onderwijs toe dient. In een steeds complexer wordende samenleving zal het gaan om kennis. De rest doen we buiten schooltijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *