Vanmorgen plaatsten wij een stuk over de relatief eenvoudige manier waarop je kan voordringen bij een corona-vaccinatie, door aan te geven een medische indicatie te hebben. Omdat deze verklaring vrijwel nooit wordt gecontroleerd kunnen ook mensen die nog niet aan de beurt zijn meteen gevaccineerd worden.

Wij vroegen de GGD of er actie zal worden genomen om deze praktijken tegen te gaan, dat blijkt niet eenvoudig:

‘We zijn met een megaoperatie bezig. Dan kan het wel eens gebeuren dat er per abuis geen controle is op de uitnodigingsbrief. Uiteraard is dit wel de bedoeling.’

Wel zal bij de verschillende vaccinatielocaties onder de aandacht worden gebracht dat er controle plaats moet vinden.