De fractie van GroenLinks heeft er geen vertrouwen in dat de nieuwe burgemeester Marvin Polak als ‘verbinder’ in Oostzaan gaat fungeren, in tegendeel zelfs volgens GroenLinks.

Zij vinden dat Polak GroenLinks op zijn Twitter-account in de NSB-hoek heeft gezet, en ook D66 is op een onheuse manier heeft bejegend.

Coalitiepartij GroenLinks zou als ze alle informatie had, nooit akkoord zijn gegaan met de benoeming. Raadslid Noah Dansik van GroenLinks (links op de foto) las de onderstaande verklaring voor tijdens de installatie. Zij stelde dat ook andere partijen waarschijnlijk niet met de benoeming akkoord waren gegaan als ze alles hadden geweten. Behalve Van Dansik voerde alleen CDA en VVD het woord, de PvdA zag er vanaf, D66 was niet aanwezig.


VERKLARING GROENLINKS

15 maart is de heer Polak door de gemeenteraad unaniem voorgedragen voor de functie van burgenmeester van Oostzaan. Daarna is nieuwe informatie beschikbaar gekomen waardoor volgens de fractie van GroenLinks een heroverweging van de voordracht op zijn plaats zou moeten zijn. Een aantal fracties was ongelukkig met deze informatie, een meerderheid van de raad vond echter een heroverweging niet noodzakelijk.

De fractie van GroenLinks zou als zij volledig geïnformeerd zou zijn, nooit hebben ingestemd met de benoeming van de heer Polak.

Kort samengevat nogmaals onze overwegingen:

 • De heer Polak heeft op social media informatie verspreid waarin hij (leden van) GroenLinks NSB-gedachtengoed in de schoenen schuift (‘Niet kopen bij Joden’).
 • De heer Polak heeft een tweet verstuurd waarin hij GroenLinks een ‘failliete partij’ noemt.
 • De heer Polak heeft op ‘social media’ ook een bericht geliked, waarin minister Kaag (D66) beschuldigd wordt van het subsidiëren van een terroristische organisatie met grote bedragen
 • Ook ‘liked’ hij een bericht waarin actrice Hannah Hoekstra een ‘deuggleuf’ genoemd wordt. Dit omdat zij andere standpunten heeft dan hij.
 • Noch na het schrijven van zijn sollicitatiebrief, noch na de 1e sollicitatieronde, noch na de 2e sollicitatieronde, maar pas na de aankondiging van zijn benoeming heeft de heer Polak zijn gewraakte berichten van het internet verwijderd zonder daarvoor een verklaring te geven aan de gemeenteraad.
 • Als de opinie van de heer Polak over andersdenkenden eerder in de vertrouwenscommissie bekend zou zijn geweest, zou hij, naar alle waarschijnlijkheid, niet door de commissie zijn voorgedragen voor het burgemeesterschap van Oostzaan.
 • Er geen reden is om aan te nemen dat iemand die andersdenkenden in de politiek met NSB-gedachtengoed associeert, een belangrijke verbindende rol in de Oostzaanse gemeentepolitiek zou kunnen spelen.
 • Bestuurlijke integriteit een onderwerp is dat in de afgelopen jaren vaak in de Oostzaanse raad aan de orde is geweest. De heer Polak loopt derhalve het risico dat hij tijdens deze periode langdurige in negatieve zin onderwerp van gesprek zal zijn.
 • De heer Polak heeft in de media aangegeven dat hij de zojuist genoemde tweets cq retweets in een emotionele opwelling heeft gedaan over een onderwerp dat hem persoonlijk raakt. In het burgemeesterschap komen er ook onderwerpen en dossiers voorbij die de burgemeester persoonlijk kunnen raken. Dan wordt verwacht van een burgemeester dat hij niet in een emotionele opwelling handelt. De heer Polak heeft hier geen blijk van gegeven.

Kortom:

 • GroenLinks wordt door de heer Polak gezien als een partij die NSB sympathieën of methodes heeft en een ‘failliete partij’ is;
 • de partijleider van D66 landelijk wordt beticht van het financieren van een terroristische organisatie;
 • de heer Polak blijkt een bron van polarisatie te zijn in plaats van de verbindende rol die de gemeenteraad wenste, gelet op de vastgestelde profielschets door de gemeenteraad.
 • bestuurlijke integriteit voor de gemeente Oostzaan is zeer belangrijk en de heer Polak geeft hier geen blijk van
 • de heer Polak heeft niet laten zien dat hij in zaken die hij persoonlijk zeer aantrekt met een koel hoofd kan blijven opereren.

Tot slot willen wij onze verbazing uitspreken over het advies van de CDK aan de vertrouwenscommissie om niet te kijken naar het social media gedrag van kandidaten waardoor de vertrouwenscommissie en vervolgens de gemeenteraad niet volledig geïnformeerd was voor de formele voordracht.

Vervolgens heeft de vertrouwenscommissie een voordracht gedaan zonder deze feiten te kennen. Wanneer dit bekend was geweest had de voordracht naar alle waarschijnlijkheid, niet plaatsgevonden. Ook betekent dit dat de gemeenteraad niet volledig geïnformeerd is voor er tot stemming overgegaan is. Niet alle relevante feiten waren immers bekend bij de vertrouwenscommissie.

Om al deze redenen heeft de fractie van GroenLinks een motie van wantrouwen overwogen. Echter hebben wij besloten deze niet in te zetten, omdat wij ons in eerste instantie willen inzetten voor een pakket aan afspraken met de heer Polak waardoor een gedegen evaluatie van zijn functioneren mogelijk wordt. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke motie aan de orde kan zijn als de evaluatie van de afspraken daartoe aanleiding geeft in de toekomst.


Hier het Orkaan-dossier over Marvin Polak, waarin ook een interview dat De Orkaan met Polak over zijn Tweets hield.

Commissaris van Koning Arthur van Dijk betreurde het dat een deel van GroenLinks nog geen gesprek met Polak heeft gehad.