‘We zijn stomgeslagen, maar zeker strijdbaar.’ Schrijven de vrijwilligers van de Begraafplaats van Oostzaan.

Oostzaan stuurde een persbericht uit, met als kop: ‘Toch geen vandalisme op begraafplaats Oostzaan’. 

Daarin stelt woordvoerder Joost Baljé, in naam van burgervader Marvin Polak dat de graven gewoon slecht onderhouden zijn en dat een februaristorm de rest heeft gedaan. 

Voor wat betreft het slechte onderhoud: daar zit wat in. Het kerkhof van Oostzaan is het stiefkindje van het dorp. De burgemeester stelt dat het gaat om particulier eigendom en dat dat geen zorg is voor de gemeente. De gemeente zou alleen zijn voor ‘het onderhoud van paden en struikgewas’. 

De vrijwilligers denken daar anders over: 

‘Dat is zo in de nieuwe vorm. Maar er liggen talloze ”eeuwigdurende graven” waarvan het onderhoud door de gemeente dient te worden gedaan.’ 

Ook de ‘februaristorm’ wordt met verbazing ontvangen: 

‘Als de storm van februari de oorzaak is, dan is het wel heel erg laat om dat vast te stellen in juni. Geeft wel aan hoe begaan de gemeente Oostzaan is met de begraafplaats.’ 

Wat wij aantroffen toen we 15 juni gingen kijken waren met kracht omvergetrokken grafstenen, glasplaten die gebroken waren en stukgetrokken grafkettingen. Mensen ter plaatse vertelden dat het onderhoud slecht is, maar dat deze vernielingen nieuw waren. 

Schuld

Degenen die het meldden (wij trekken ons dit aan, want wij waren het eerste medium dat dit ‘item’ bracht) wordt door Oostzaan op de vingers getikt. Niet het slechte onderhoud en/of vernielingen is reden om verdrietig te zijn maar: 

‘Met het melden hiervan is er onnodig pijn en verdriet bij de inwoners van Oostzaan en vooral bij de nabestaanden opgeroepen.’ 

Polak gaat onderzoeken ‘waarom er melding is gedaan van vandalisme terwijl de graven er al langere tijd zo bijliggen.’ 

Gratis tip van De Orkaan: Als je toch geld en kracht uittrekt voor onderzoek: onderzoek dan waarom het kerkhof, de grafmonumenten, de geschiedenis in het hart van het dorp zo kan en mag verpauperen. 

UPDATE: lees de reactie van Menno de Haas die ‘februaristorm-verklaring’ grondig onderuit haalt. Volgens hem zuigen Polak en Baljé dit verhaal uit hun duim.