De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten van Noord-Holland zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening over de keuze voor de Golfbaan-variant bij de A8-A9-verbinding.

In tegenstelling tot de suggestie van Gedeputeerde Staten (GS) is er geen positief oordeel van UNESCO-bureau ICOMOS over de voorstelde (en aangepaste) variant. De mailwisseling met het negatieve oordeel van ICOMOS, is pas na een WOB-verzoek openbaar gemaakt door de Provincie.

Uit die mailwisseling bleek dat al in december 2017 duidelijk was dat de aangepaste Golfbaanvariant het oordeel over de aantasting van de Stelling van Amsterdam niet zou wijzigen. Een verbinding waarbij de Stelling de werelderfgoedstatus zou kwijt raken is politiek onhaalbaar.

Bij de keuze voor de Golfbaan-variant suggereerde Gedeputeerde Staten (GS) dat de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam hersteld zouden worden en dat de aanbevelingen van ICOMOS zijn meegenomen in haar keuze.

ICOMOS zegt echter – in antwoord op vragen van GS – dat geen enkele van de bestaande alternatieven of aanpassingen daaraan door haar ondersteund kunnen worden. Ook een verdiepte aanleg van een gestrekte variant zou volgens ICOMOS geen soelaas bieden.

De fractie van GroenLinks Noord-Holland schrijft dat het achterhouden van de mailwisseling “grote vragen oproept over het landschapsplan dat Gedeputeerde Staten (GS) op dit moment laat opstellen.” Alwin Hietbrink, fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland:

“Als ICOMOS al eerder in antwoord op expliciete vragen van GS heeft aangegeven geen genoegen te nemen met aanpassingen aan de bestaande varianten, dan lijkt het landschapsplan bij voorbaat kansloos”.

Het onvolledig informeren van Provinciale Staten door gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) zit GroenLinks niet lekker. Alwin Hietbrink:

“De inhoud van de betreffende correspondentie was relevant voor de beraadslagingen in Provinciale Staten en wij zijn daarover voor zover wij nu kunnen achterhalen niet actief geïnformeerd. Dat roept de vraag op of Provinciale Staten tijdig, volledig en juist geïnformeerd zijn.”