GroenLinks NH: ‘onvolledige informatie over Golfbaan-variant’

De fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten van Noord-Holland zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening over de keuze voor de Golfbaan-variant bij de A8-A9-verbinding.

In tegenstelling tot de suggestie van Gedeputeerde Staten (GS) is er geen positief oordeel van UNESCO-bureau ICOMOS over de voorstelde (en aangepaste) variant. De mailwisseling met het negatieve oordeel van ICOMOS, is pas na een WOB-verzoek openbaar gemaakt door de Provincie.

Uit die mailwisseling bleek dat al in december 2017 duidelijk was dat de aangepaste Golfbaanvariant het oordeel over de aantasting van de Stelling van Amsterdam niet zou wijzigen. Een verbinding waarbij de Stelling de werelderfgoedstatus zou kwijt raken is politiek onhaalbaar.

Bij de keuze voor de Golfbaan-variant suggereerde Gedeputeerde Staten (GS) dat de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam hersteld zouden worden en dat de aanbevelingen van ICOMOS zijn meegenomen in haar keuze.

ICOMOS zegt echter – in antwoord op vragen van GS – dat geen enkele van de bestaande alternatieven of aanpassingen daaraan door haar ondersteund kunnen worden. Ook een verdiepte aanleg van een gestrekte variant zou volgens ICOMOS geen soelaas bieden.

De fractie van GroenLinks Noord-Holland schrijft dat het achterhouden van de mailwisseling “grote vragen oproept over het landschapsplan dat Gedeputeerde Staten (GS) op dit moment laat opstellen.” Alwin Hietbrink, fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland:

“Als ICOMOS al eerder in antwoord op expliciete vragen van GS heeft aangegeven geen genoegen te nemen met aanpassingen aan de bestaande varianten, dan lijkt het landschapsplan bij voorbaat kansloos”.

Het onvolledig informeren van Provinciale Staten door gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) zit GroenLinks niet lekker. Alwin Hietbrink:

“De inhoud van de betreffende correspondentie was relevant voor de beraadslagingen in Provinciale Staten en wij zijn daarover voor zover wij nu kunnen achterhalen niet actief geïnformeerd. Dat roept de vraag op of Provinciale Staten tijdig, volledig en juist geïnformeerd zijn.”

Deel dit artikel:

4 reacties

 • Hallo

  Heel bijzonder dit weer…en dan vragen ze zich nog af waarom mensen toch geen vertrouwen hebben in de politiek. Ze zouden eens moeten onderzoeken hoeveel mensen die weg nou echt nog willen.

 • Cor

  De A8 had al in de jaren ’70 doorgetrokken moeten naar de A9 maar dat is toen niet gebeurt omdat het geld voor de aanleg al bij westzaan op was.
  Groen Links heeft een verwachting aangegeven mbt de aanleg en het gebruik. Maar zullen we ook even gaan kijken naar de effecten door iets niet te doen.

  -de keuze is de snelweg over 7 Km doortrekken zodat iedereen zonder gevaarlijke oversteekplaatsen met scholieren enz te kruisen en door kan rijden of de huidige situatie handhaven. Dus van de A8 afgaan en via de N8 de A9 oprijden. Dan ben je een rode golf van 6 stoplichten, 9 Km, een stukje file en enkele kruisjes in de berm verder. Tevens is het aantal kilometers hoger plus een hoger brandstofverbruik per kilometer. Het kost meer tijd en provinciale wegen staan bekend als de meest gevaarlijke wegen. Daar komt ook nog bij dat de N8 wat capaciteit betreft in de loop der jaren al gedegradeerd is met als gevolg meer filevorming en langere wachttijden voor stoplichten (vaak zie je het meerdere keren op rood springen voor je er doorheen bent).

  Het is niet bepaald een genuanceerd beeld wat ik schets. Dat besef ik ook wel en voor degene die een snelweg in hun achtertuin krijgen is het zuur. Maar voor de grote gemene deler zijn er veel voordelen te behalen tov de nadelen. En deze voordelen komen ook overeen met datgene waar Groen Links voor staat.

  Onder aan de streep is elke dag uitstel van de opening van het nieuwe stuk snelweg een dag met extra vervuiling door het omrijden en misschien ook een verkeersslachtoffer erbij. Ik neem gemakshalve aan dat Groen Links hier ook niet bij gebaat is. Daarom een tip voor Groen Links. Houd de grote lijnen vast ipv op punten en komma’s te gaan traineren.

 • F. Kempers

  Met bangmakerij en ‘alternative facts’ schieten we helaas weinig op. Als de ‘Groene Longen’ direct ten westen van Saendelft moeten wijken voor nóg meer asfalt dán zijn we met z’n allen pas écht verkeerd bezig. De oplossing is niet nog meer auto’s door de Broekpolder maar vooral minder en schoner (auto)verkeer. Laten we nu eindelijk eens beseffen dat verantwoord omgaan met ons (leef)milieu begint met een verantwoorde levensstijl!

 • Stefan van der Mast

  Vergelijkbare situatie rondom de totatandkoming van het HOV trace waasr ook mevrouw Post zeer twijfelachtig rapporten naar eigen inzicht heeft geinterpreteerd en feiten naast zich heeft neergelegd. Hoe kan zo‘n persoon deze fouten keer op keer blijven maken. Tijd voor een grote schoonmaak in GS lijkt me.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *