Met de uitspraak van de Raad van State over de Airbnb-verhuur in Amsterdam is de bodem onder het businessmodel van Airbnb weggeslagen. Vakantieverhuur door particulieren is niet toegestaan volgens de RvS.

Het is in strijd met de huisvestingswet. Als gemeenten daar vanaf willen wijken, moeten ze met beleid komen. Maar nu is het gewoon niet toegestaan.

Bij ons artikel over die uitspraak stelde Orkaan-lezer Bas Sommeijer een interessante vraag:

“Stel het huis van je buren wordt (continue) ver-Aibnb-ed. Kan je dan een rechtszaak tegen de gemeente beginnen om handhaving, want het is onttrekking aan de woningvoorraad? Dat het verhuren van het huis niet mag?”

Het antwoord is nog veel eenvoudiger: een rechtszaak tegen de gemeente is helemaal niet nodig. Een verzoek tot handhaving is genoeg. De gemeente is namelijk verplicht te handhaven na zo’n verzoek.

Dat verzoek betreft dus de overtreding van de Huisvestingswet, of (ook) het gebruik van een pand in strijd met het bestemmingsplan.

Zaanstad heeft zich de afgelopen 2 jaar vooral op het standpunt gesteld dat men in afwachting van wetgeving was, dat men afwachten wat andere gemeenten deden, dat men werkte aan nieuwe regels of dat opsporing onmogelijk was.

Die argumenten spelen nu geen rol meer. Er is geen specifieke wetgeving nodig, de bestaande wetgeving biedt genoeg mogelijkheden. Bovendien worden waarschijnlijk de eigen regels van Zaanstad op het gebied van toeristenverhuur overtreden.

En opsporing? Zaanstad heeft eerder ook gezegd de websites van de platformen in de gaten te houden. De Orkaan trof al diverse panden (van één verhuurder) aan die de afgelopen jaren permanent verhuurd zijn geweest, en die in 2020 permanent te huur zijn. Hoeveel bewijs heb je nodig?

Of de gemeente meteen op mensen af moet die hun huis of een deel vandaar tijdelijk verhuren is de vraag, maar commerciële permanente verhuur kan natuurlijk wel aangepakt worden met een grote kans op succes.