Hier komt het nieuwe AZ-trainingscomplex

Zelf te checken op Google Maps.

Er moet nog wel wat geregeld worden met de huidige bespelers: Manege De Kalverhoek, tourclub DTS, ODIZ Frogs (honkbal, softball) en voetbalclub ZCFC.

In het Noordhollands Dagblad verzekerde wethouder Jeroen Olthof dat de komst van AZ naar de Kalverhoek geen financiële consequenties voor de gemeente heeft.

Dat is een beetje op het randje. Zaanstad verstrekt namelijk wel een lening. De rente en aflossing zijn voor AZ, maar het risico blijft voor de gemeente. AZ zou niet de eerste club zijn die z’n verplichtingen niet na kan komen waardoor de schuld moet worden kwijtgescholden of overgenomen door de gemeente.

Bovendien is het niet geheel duidelijk hoe de afwikkeling met de andere bespelers plaats zal vinden en of de infrastrcutuur (toegangswegen) moet worden aangepast.