Hogerwal wil renovatie Pont-kantoor of ‘plan Vis’ op Zaaneiland

De bewoners van van senioren-complex Hogerwal (sociale huur) aan de Badhuisweg op het Zaaneiland willen geen hoogbouw met 120 nieuwe sociale woningen naast hun gebouw.

Ze vrezen dat hun woongenot (het “prachtige uitzicht‘) ernstig wordt aangetast. Liever zien ze kleinschalige woningbouw als het gesneuvelde Plan Vis dat op de Zaanse Schans was gepland en dat “11 luxe woningen en een herberg” omvatte.

In een stemming onder bewoners was een meerderheid (51) voor renovatie van het voormalige William Pont-kantoor, 33 bewoners zagen liever een ‘kleinschalig bouwplan’. Slechts 2 bewoners wilden de woontorens van Rochdale.

De bewoners schrijven dat op vragen en opmerkingen moeizaam en nauwelijks wordt gereageerd:

“dit komt niet alleen intimiderend over, maar geeft ook aan dat er absoluut geen sprake is van participatie. Het blijft een eenzijdig verhaal waarin gemeente en Rochdale elkaar ondersteunen hoe idolaat ze over dit plan zijn.”

Participatie

De ‘overgeslagen’ participatie zit de bewoners hoog: “Wij hebben de indruk dat er een beetje is vergeten dat alle omwonenden (huurders of eigenaren) een stem in dit bouwplan horen te hebben.” Met dat er ‘iets fout is gegaan in de participatie’ nemen ze geen genoegen. Ze zijn tegen het plan zoals dat er nu ligt:

“Onze mening is dat er een soort van Kogerveldgebouwen op de planning staan die geenszins aansluiten op de architectuur en schoonheid van het gehele eiland, en daarmee een waardeloze eerste indruk van Zaandam zullen geven. Een hele vreemde situatie: dat in de toekomst een geparkeerde auto het mooiste uitzicht van het eiland heeft, geeft aan dat het helemaal niet meer gaat om woongenot. Maar ook: wij hebben nog niemand gehoord over het prachtige uitzicht wat ons als bewoners van het seniorencomplex wordt afgenomen.”

De senioren vrezen overlast van de 20 woningen voor ‘bijzondere doelgroepen’ zoals tienermoeders en hebben er ook weinig vertrouwen in dat jongeren een positieve bijdrage aan de buurt gaan geven.

Parkeren

Parkeren wordt een probleem: “Voor de 120 woningen zijn 73 parkeerplaatsen gereserveerd, dit dus voor 240 (?) bewoners, hun bezoekers en diverse passanten. De deelauto moet uitkomst bieden. Dit concept heeft nooit gewerkt.”

Onder hun eigen seniorencomplex is wel een parkeergarage: “wij betalen hier maandelijks een flink bedrag voor en dragen hierdoor niet bij aan evt. parkeeroverlast. Om ons dan te gaan opzadelen met een openbaar parkeerterrein, n.b. aan balkonzijde (constante herrie van dichtslaande autoportiers en gassende auto’s) is onacceptabel.”

Dat een parkeergarage onder de woontorens ’te duur’ en ‘niet nodig’ zou zijn omdat die (aldus Rochdale) over het algemeen leeg zal staan, gaat er bij de bewoners niet in: “de overige complexen op het Eiland hebben zo’n garage wel, met wachtlijst, want deze zijn altijd vol.”

Plannen ‘met parkeergarage’ zijn overigens wel gemaakt door Rochdale, maar afgewezen door Zaanstad. Een motie van DZ en CDA om ’terug naar de tekentafel’ te gaan werd begin deze maand afgestemd. Helemaal in beton gegoten is het plan nog niet, maar het is wel op stoom. De raad is akkoord met het Ruimtelijke Programma van Eisen, maar is er nog geen bestemmingsplanherziening. Die wordt in het tweede kwartaal 2022 verwacht.

Foto’s (Michel Brand): boven vanaf de Prins Hendrikkade (links het Pont-kantoor, Hogerwal daarachter), onder voormalige William Pont kantoor links, Hogerwal rechts. Die onderste foto is een uitsnede van een grotere foto die we eerder plaatsten.

Lees hier ons dossier over de Badhuisweg.

Plan Vis
Woontoren vanaf Hogerwal (Rochdale)
Deel dit artikel:

9 reacties

 • Dirk Jonker

  Wat een gezeur. Je kijkt alleen vanaf de galerij richting het Pont kantoor en dus niet vanuit de huiskamer. Hoe vaak sta je op de galerij? Een paar minuten per dag. Hooguit.

  Bovendien het is niet erg sociaal om als seniore sociaal hurende, jongere sociaal hurenden een mooi plekje in het centrum van Zaandam te ontzeggen. En dat alleen voor een beetje uitzicht

 • Rens Kamminga

  Het is tegenwoordig toch heel normaal wanneer er een plan op tafel komt?
  Of het nu (hoge)woningbouw, de plaatsing van windmolens, de aanleg van een (snel)weg, plekken voor hangjongeren, de komst van een coffeeshop, in alle gevallen hoor je duidelijk de kreet: “NOT IN MY BACKYARD!!!”

 • I live on ZaanEiland and I’m fully for the Rochdale proposal. It is very selfish from others to deny the construction of these 2 new buildings because. We all know that we need more housing in Zaandam and entire country. I hope, for once, that geemente will overrule these selfish people and move on with Rochdale proposals for the benefit of entire city.

  • Tessa Berghouwer

   De gemeente had er ook voor kunnen kiezen om belanghebbenden (oa omwonenden) in een vroeg stadium te betrekken en daarbij duidelijk aan te geven waar zij wel en waar zij geen invloed op kunnen uitoefenen. Door dit veel te laat in het proces te doen ontneemt de gemeente oa bewoners de kans om hun belangen goed voor het voetlicht te brengen. En blijken er zwaarwegende belangen in het geding te zijn tav de leefbaarheid van de buurt dan is het veel moeilijker en kostbaarder om een plan achteraf aan te passen. Het gaat er om dat de overheid verplicht is tot zorgvuldige besluitvorming, daar hoort participatie in een vroeg stadium gewoon bij. Wel met duidelijke kaders en spelregels, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

   • Dirk Jonker

    Zwaarwegende belangen?

    Men wil gewoon geen sociale huurflatjes erbij hebben op het idyllische ietwat ingeslapen reservaatje in de Zaan.

    • Tessa Berghouwer

     Dat zou kunnen. Hoe weet u dat dat niet zo is? Om dat te weten moet de gemeente een zorgvuldige, brede belangenafweging te maken waarin diverse private en publieke belangen worden meegenomen. Dat is de overheid
     gewoon verplicht. Het is niet netjes dat de gemeente in dit geval bewoners niet of niet tijdig betrekt. Als mensen dan achteraf hun stem laten horen, dan wordt dat soms weggezet als gezeur of egoïstisch zelfs. Het gevolg is dat er groepen mensen tegenover elkaar komen te staan. Terwijl gemeente en ontwikkelaar er ook voor hadden kunnen kiezen om de bewoners wel te betrekken en de informele inspraak netjes te regelen. Dit kost uiteindelijk ook minder qua tijd en geld dan bezwaarprocedures etc achteraf.

 • hans van rheenen

  Het “beleid” in Zaanstad is een niet-consequent en een ondoorzichtige zaak, de participatie en de beleving van tenminste serieus genomen te worden evenzo. Mediatoren, adviseurs en juristen achteràf is geen goede oplossing.

  1 – Wàt er in de Rolrederstraat, het voormalige gashouderterrein in Krommenie gebouwd gaat worden, bestemden uiteindelijk de bewoners uit de buurt samen, aan de hand van drie ontwerpen van verschillende architecten.

  2 – Dàt er woontorens op Het Eiland zullen komen ervoeren de burgers pas een jaar geleden toen alles al (bijna) een besloten zaak leek. De haastige stuntelige en minimale ontwerpen die na het eerste verzet van omwonenden werden voorgelegd (in de Orkaan) en verklaringen die werden uitgegeven, deden de rest om iedere acceptabele vorm van “verleiden” de grond in te boren.

  De verantwoordelijken hebben de nú groeiende tégendruk (hakken in het zand zetten) toch echt helemaal aan zichzelf te danken.

 • Willy Andriol

  Het oude gebouw slopen en een cruiseschip op die plaats afmeren. Verbouwd tot appartementencomplex. Dat heb je een compleet plaatje passend bij de omgeving en prettig om naar te kijken.

 • Yvonne Nooij

  Ik denk dat velen onder ons in de toekomst enig mooi uitzicht zullen moeten inleveren. Als je tenminste niet onder een steen leeft, snap je toch wel dat er heel veel huizen overal moeten bijkomen. Dan kun je niet alleen meer aan jezelf denken. Ik lees ook, dat bij elke inspraak, bewoners nee zeggen tegen alle plannen. Inderdaad: not in my backyard! Erg egoistisch!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *