Inloopavond A8-A9-verbinding in Assendelft – Update

Op donderdag 21 september is in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft een inloopavond over de nieuwe A8-A9-verbinding.

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is er nog geen “voorlopig voorkeursalternatief” maar alles wijst erop dat de Golfbaan-variant favoriet is.

De nulplus-variant ‘over’ Krommenie heeft weinig kans. Naast het Golfbaan-alternatief is ook het Heemskerk-alternatief mogelijk. Beide betekenen voor Assendelft hetzelfde: een weg langs Saendelft en een tunnel onder de Dorpsstraat.

In beide gevallen wordt ook de Stelling van Amsterdam doorsneden, iets waar de UNESCO grote bezwaren tegen heeft.

Op de inloopbijeenkomsten kunnen bewoners vragen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief.

Bestuurders en de projectteamleden van de Verbinding A8-A9 zijn van 17.00 uur tot 20.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe informatie gepresenteerd.

Tot 1 oktober kunnen er nog ‘zienswijzen’ over de verbinding worden ingediend.

Bezwaren tegen verbinding A8-A9? Dien zienswijze in!

De winkeliersvereniging DOKA uit Krommenie heeft al zo’n zienswijze ingediend:

Winkeliersvereniging DOKA uit Krommenie heeft de inspraakprocedure voor de verbinding A8-A9 aangegrepen om haar grote bezorgdheid te uiten over de schadelijke gevolgen van de Provincialeweg N203 voor de gezondheid van de inwoners van Krommenie. Zij dringt erop aan dit jaar daadwerkelijk een besluit te nemen over de verbinding A8-A9 en niet weer te kiezen voor uitstel. In het laatste geval zal het verlies aan gezonde levensjaren – die nu al in de duizenden loopt voor Krommenie en Assendelft – onaanvaardbaar toenemen. Vooral de belasting door fijnstof en geluid tasten de gezondheid aan. De DOKA constateert dat de N203 na het Coentunneltracé de grootste bron van fijnstofvervuiling is in de regio.

De DOKA wijst in haar standpunt op de problematische verkeerssituatie rond Krommenie die dringend om een afdoende oplossing vraagt. Zij wijst erop een goede bereikbaarheid van Krommenie en de winkels belangrijk. Zij constateert dat In de avond- en de ochtendspits automobilisten en vrachtrijders de files op de N203 ontlopen, waardoor Krommenie te kampen heeft met veel sluipverkeer door een dorp dat daarop niet berekend is.

Ook Zaanstad gaf een zienswijze af. De gemeente wijst het nulplus-alternatief (door Krommenie) af.

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Jacques Stoop

  Mijn bezwaar tegen de Nul+variant heb ik bij de provincie NH ingediend en is als volgt samen te vatten :
  Komende van de A8 zijn er in de spits nu opstoppingen op de N246. Bij de Nul+ op de afslag N203, waar we het mooie Fortuna-complex zien, blijven er stoplichten staan en de beweegbare brug over de Nauernasche Vaart zal er ook blijven en dus de gevaarlijke files ook. Over de N246 moeten de hulpdiensten vanuit het ZMC binnen de norm-aanrijtijden Krommenie bereiken. Met de filetoename wordt dit onmogelijk en de verkeersonveiligheid aldaar wordt alleen maar groter en groter en de ambulances komen te laat.
  Het verkeer richting A9 en omgekeerd N246 over de N203 moet in een Nul++ model minimaal zijn beslag krijgen over vier rijbanen met 2 vluchtstroken zoals aanwezig op A8 en A9. Deze zes rijbanen moeten niet belast worden met het plaatselijke verkeer. In getoonde Nul+ is dit programma c.q. profiel niet getekend en dus voldoet deze variant niet aan een goede verkeersverbinding tussen de twee snelwegen.
  Het verkeersknelpunt bij het NS station Krommenie en Saendelverlaan wordt niet opgelost en bovendien komt het verkeer veel te dicht bij de TriasVMBO school en ook andere scholen.
  De Nul+ over de N203 valt samen met de huidige verkeersverbinding A8-A9. In de uitvoeringsfase zal door de bouw van de wegconstructies met het huidige verkeer een verkeersinfarct ontstaan gezien ontbrekende werkruimte ook voor noodzakelijke tijdelijke wegen.
  De raming voldoet niet gezien de onderschatte risico’s in de planvorming van de Nul+. Een nieuw Noord-Zuidlijn debacle staat op de stoep. De post onvoorzien moet veel en veel hoger in de raming. Er moet ook gerekend worden met de kapitaalsvernietiging van de vernietiging van huidige infra op de N203 waarvan het asfalt nog maar net is verhard en functioneel is. Ook de hoofdroute fiets krijgt de wind van voren en het duurzame fietspad in Krommenie moet op de schop.
  De Nul+ scoort op alle milieuaspecten zeer slecht en de bewoners van Krommenie zullen zich met succes gaan verzetten tot de Hoge Raad aan toe.
  Het Nul+ project heeft geen rendement in snelheidswinst en de ontsluitings-mogelijkheden van nieuwe en bestaande woningbouwplannen zal minimaal kunnen zijn. De andere twee varianten geven veel meer tijdwinst voor het verkeer en geven veel ontsluitings-mogelijkheden ook voor nieuwbouw in de Randstad.
  Mijn mening is dat getoonde variant Nul+ als ondenkbaar moet worden bestempeld en mijn voorkeur gaat uit naar de Heemskerk+ variant waarin de kruising met het dijkje van de Stelling van Amsterdam mooi moet worden opgelost in een prijswinnend ontwerp met Zaankanters en UNESCO ook in de jury.
  Jacques Stoop Krommenie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *