Op donderdag 21 september is in Partycentrum De Admiraal, Dorpsstraat 1056 in Assendelft een inloopavond over de nieuwe A8-A9-verbinding.

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is er nog geen “voorlopig voorkeursalternatief” maar alles wijst erop dat de Golfbaan-variant favoriet is.

De nulplus-variant ‘over’ Krommenie heeft weinig kans. Naast het Golfbaan-alternatief is ook het Heemskerk-alternatief mogelijk. Beide betekenen voor Assendelft hetzelfde: een weg langs Saendelft en een tunnel onder de Dorpsstraat.

In beide gevallen wordt ook de Stelling van Amsterdam doorsneden, iets waar de UNESCO grote bezwaren tegen heeft.

Op de inloopbijeenkomsten kunnen bewoners vragen stellen over de aanloop naar een definitief voorkeursalternatief.

Bestuurders en de projectteamleden van de Verbinding A8-A9 zijn van 17.00 uur tot 20.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe informatie gepresenteerd.

Tot 1 oktober kunnen er nog ‘zienswijzen’ over de verbinding worden ingediend.

Bezwaren tegen verbinding A8-A9? Dien zienswijze in!

De winkeliersvereniging DOKA uit Krommenie heeft al zo’n zienswijze ingediend:

Winkeliersvereniging DOKA uit Krommenie heeft de inspraakprocedure voor de verbinding A8-A9 aangegrepen om haar grote bezorgdheid te uiten over de schadelijke gevolgen van de Provincialeweg N203 voor de gezondheid van de inwoners van Krommenie. Zij dringt erop aan dit jaar daadwerkelijk een besluit te nemen over de verbinding A8-A9 en niet weer te kiezen voor uitstel. In het laatste geval zal het verlies aan gezonde levensjaren – die nu al in de duizenden loopt voor Krommenie en Assendelft – onaanvaardbaar toenemen. Vooral de belasting door fijnstof en geluid tasten de gezondheid aan. De DOKA constateert dat de N203 na het Coentunneltracé de grootste bron van fijnstofvervuiling is in de regio.

De DOKA wijst in haar standpunt op de problematische verkeerssituatie rond Krommenie die dringend om een afdoende oplossing vraagt. Zij wijst erop een goede bereikbaarheid van Krommenie en de winkels belangrijk. Zij constateert dat In de avond- en de ochtendspits automobilisten en vrachtrijders de files op de N203 ontlopen, waardoor Krommenie te kampen heeft met veel sluipverkeer door een dorp dat daarop niet berekend is.

Ook Zaanstad gaf een zienswijze af. De gemeente wijst het nulplus-alternatief (door Krommenie) af.