Op de Valkstraat in Zaandam staat de voormalige steenhouwerij Engel in te storten, wat het gerenoveerde Valkstraatbruggetje bedreigt. Een poging om het pand te stutten tijdens de vernieuwing van de brug is mislukt. Sterker nog, sinds de brug klaar is, lijkt de situatie alleen maar erger te zijn geworden.

De instabiele muur van het pand is verder verzakt en losliggende stenen vormen een gevaar voor voorbijvarende boten, vooral nu het zomerseizoen nadert en meer mensen het water op gaan.

Sloop en Veiligheidsmaatregelen

Een vervroegde snelle sloop werd aangekondigd. De eigenaar van het pand heeft wel een sloopvergunning maar daadwerkelijk gesloopt wordt er niet. Dat is jammer want er ligt een ontwerpplan klaar voor Valkstraat 25-27. (zie: Hier wordt (nog niet) gebouwd: Valkstraat, Zaandam – De Orkaan).

De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst met de tekst: ‘Let op. Instortingsgevaar!’, maar het blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is bij een ongeluk. Zaanstad gaat kijken of er extra aandacht aan besteed moet worden.

Door: Silva Honig, Nick Boeske, Caroline Boone (De Orkaan). Info: stukken Zaanstad. Foto’s: Pieter van Eendenburg en Caroline Boone.