De interpellatie over de ambtelijke bestuurscultuur in Zaanstad die is aangevraagd door oppositiepartijen POV, PVV, LZ, SP, DZ, Denk en PvdD zal op maandagavond 5 juli plaatsvinden.

De aanleiding is het uitlekken van een dagboek van een ‘verandermanager’ over de giftige sfeer in de ambtelijke top. Ook zou een klacht van de Ondernemingsraad (OR) tegen de gemeentesecretaris ingediend zijn bij de Ondernemingskamer.

De raad van Zaanstad was al eerder op de hoogte van de problemen. Begin dit jaar werd een ‘commissie’ ingesteld (volgens Zaanstad is het geen officiële commissie) die bestond uit Jan de Vries (D66, voorzitter), Stefanie Onclin (VVD), Melle Has (PvdA), Marianne de Boer (LZ), Juliétte Rot (DZ) en Patrick Zoomermeijer (SP) die voorstelde officieel onderzoek te laten doen naar het ‘bestuurlijk functioneren’ binnen de gemeente. Dat onderzoek zou een college-onderzoek kunnen zijn (geïnitieerd door B&W) of een raadsonderzoek waarbij de raad zelf het initiatief neemt, in beide gevallen kan er gebruik gemaakt worden van externe krachten.

De ”commissie De Vries’ was volgens de aanvragers van het interpellatiedebat niet op de hoogte van alle relevante feiten (het dagboek en de klacht bij de Ondernemingskamer).

De problemen in de top lekten uit via een bericht in het NHD over “ruziënde (top)ambtenaren, manipulatie, halve waarheden en intimidatie.” De ondertekenaars van het interpellatieverzoek schrijven:

“De gemeenteraad heeft een paar maanden terug de commissie De Vries ingesteld n.a.v. geluiden en concrete voorbeelden waarbij het niet lekker loopt in de organisatie.”

Partnerschap

Binnen Zaanstad is ook begin dit jaar een verander-traject gestart waarbij ambtenaren door drie externe bureaus (Vitaal Energiek, Ik Overtref Me, en Van Diemen & Van Gestel) getraind zijn om “de juiste (grond)houding en samenwerking” te bewerkstelligen.

Er werden trainingen gegeven voor “effectief communiceren vanuit een open grondhouding”, “samenwerken vanuit gelijkwaardigheid” en “effectief beïnvloeden”. Het zou allemaal moeten leiden tot “Werken vanuit Partnerschap”.

Interpellatie

Harrie van der Laan (POV), Peter van Haasen (PVV), Marianne de Boer – Doeves (Lokaal Zaans), Patrick Zoomermeijer (SP), Juliette Rot (Democratisch Zaanstad), Sebnem Panchar (DENK) en Melchior Mattens (PvdD) vroegen het debat aan om in het openbaar vragen te kunnen stellen aan B&W. Ze willen ook alle missende informatie (logboek, de klacht van de OR, eerder uitgevoerde onderzoeken naar de bestuurscultuur/organisatie).

Een interpellatiedebat moet door minstens een vijfde van de raadsleden worden aangevraagd.

De vergadering is beperkt bij te wonen maar wel live via internet te volgen op maandag 5 juli vanaf 19.00 uur.