Democratie in de praktijk! Vanmorgen werd op alle vier de basisscholen van Oostzaan (Korenaar, Noorderschool, Kweekvijver en Rietkraag) een start gemaakt met een nieuw democratisch orgaan: De Kindergemeenteraad.

Elke school mag drie groep-7-leerlingen kiezen die zitting nemen in de nieuwe raad. Daarbinnen zullen ze plannen presenteren, waarbij gekeken wordt welk plan wordt uitgevoerd.

Vooraf zal er les gegeven worden uit een speciaal door wethouder Niels Bonenkamp ontwikkeld boekje: ‘Over democratie en politiek in Nederland en Oostzaan’

Wij maakten een filmpje: