Meerhof verlaat Oostzaan, afscheid zonder feestje…

Burgemeester Rob Meerhof gaat Oostzaan verlaten. Gister nam hij afscheid van de raad, hij blijft niet wonen in het dorp, maar verhuist naar Alkmaar.

Meerhof heeft er één ambtsperiode opzitten en kondigde zelf in september 2020 aan niet in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn.

Meerhof had er zelf nog wel een paar jaar aan vast kunnen knopen (in 2023 bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd) maar kennelijk had de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad daar geen zin in.

Het woord OFC viel niet bij het aangekondigde vertrek en ook niet in zijn afscheidsspeech maar daarin werd wel naar de affaire verwezen.

Een jaar geleden – in de week van 17 januari 2020 – bereikte de strijd tussen de gemeente en OFC een hoogtepunt. De voetbalclub was via een sponsor met een crimineel verleden opgeklommen tot het semi-betaald voetbal in Nederland en weigerde stukken over de herkomst van het sponsorgeld aan de gemeente te leveren. Dat het zaakje stonk was overduidelijk en de gehele raad riep op OFC onder druk te zetten. Meerhof pakte niet alleen door, hij liep op de troepen vooruit door preventief het terrein van OFC wegens veiligheidsredenen te sluiten. Toen dat werd teruggedraaid door de rechter keerde de raad zich tegen de burgemeester, onder aanvoering van de VVD die een raadsenquête naar het handelen van de burgemeester voorstelde. Dat de burgemeester op 17 januari onhandig had geopereerd staat buiten kijf, maar dat er niks met OFC aan de hand was, bleek ook niet te kloppen. De club bleef traag met stukken leveren, en er werd een serie geweldincidenten aan OFC gelinkt. Inmiddels heeft de club de vergunningen weer terug, ‘onder voorwaarden’, maar welke voorwaarden dat zijn, is onbekend.

Zeerover

Meerhof verwees gisteravond subtiel naar het Oostzaanse karakter door zijn Gouden Greep-speech van vorige week nog even aan te halen:

”Er worden veel lokale producties tot stand gebracht in ons lokale theater De KunstGreep. Een productie die mij zeer aansprak, was de musical Claes Compaen. Over onze lokale zeerover die later alsnog door de overheid werd erkend als een legitieme kaper.

Een kaper die de randen opzocht, maar zich uiteindelijk toch goed tot de overheid wist te verhouden.”

Dat is dus precies Oostzaan.
Ondernemen, bouwen en slopen doe je hier gewoon als het nodig is. Het komt nog wel eens voor dat men zich pas in tweede instantie afvraagt of hier misschien een vergunning voor nodig is.
Soms, of best vaak, scheerde of scheert men langs de rand van wat mag, maar dit leidde er in het verleden wel toe dat die ondernemende Oostzaner in zijn onderhoud kon voorzien en dat er hele mooie bedrijven ontstonden. Met landelijke en internationale betekenis. Ik heb ze zojuist genoemd.

OFC

Daarna kwamen OFC en de raad aan de beurt:

Dat we een zekere specifieke ervaring en kennis hebben opgebouwd op één van de belangrijkste thema’s in het veiligheidsbeleid, namelijk ondermijning, behoeft geen betoog. (…)

Hoewel het Oostzaan dus lukt om op een aantal belangrijke dossiers haar rol te spelen, wil ik natuurlijk niet de indruk wekken dat dit heel gemakkelijk gaat.

Waar de kleine schaal voordelen heeft zijn er natuurlijk ook nadelen.

Ik wil iedereen, die denkt dat een burgemeesterschap of wethouderschap in een kleine gemeente toch wat rustiger is dan in een grote gemeente, uit de droom helpen. (….)

Een ieder heeft hopelijk kunnen zien dat ik ten volle ging voor Oostzaan en voor de Oostzaners, ook wanneer dat betekende dat ik tegen weerstand of onbegrip aanliep.

Eén dossier is dominant geweest voor mijn gehele periode als burgemeester.

Ik ben hoe dan ook niet het type dat op de winkel past, maar iemand die gestaag probeert zaken voor elkaar te krijgen.

Daarom heb ik in dit ene dossier alles wat ik als burgemeester kon doen ingezet ter wille van integriteit en veiligheid. Verleden week heb ik het bekende dossier zodanig kunnen afronden, dat ik het kan overdragen op een moment dat er goede kansen liggen om naar de toekomst te borgen dat integriteit en sport samen kunnen gaan. Ik realiseer me dat ik met mijn acties gericht op het bestrijden van, wat tegenwoordig heet, ondermijning bij veel mensen krediet heb opgebouwd en bij anderen krediet heb verspeeld. Deze constatering onderbouwt het besluit om het stokje, de ambtsketen, over te dragen. Precies dat zal vanavond gebeuren.

VVD-wethouder Rosemarijn Dral mag drie dagen de ambtsketen dragen, daarna staat waarnemend burgemeester Wimar Jaeger aan het roer.

Nog meer OFC? Klik hier dan maar op.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • ‘Zie de mannen vallen’ (Hauser Orkater 1979)
  Ja moet eigenlijk in hoofdletters maar dat mag hier niet.

 • Ben van Roode

  Oostzaan blijft een bestuurlijk mijnenveld. Met die gemeente vormt Wormerland de over-gemeenten. Een moeilijke constructie. De aandrang van de Commissaris der Koning om te komen tot een fusie van verschillende gemeenten in Waterland komt dan ook niet zomaar uit de lucht vallen.
  De over-gemeenten hebben niet opgeleverd dat , waar de bedenkers ervan hadden voorzien. Lokaal patriottisme bestaat en poogt om de gemeentelijke zelfstandigheid in stand te houden. Patriottisme in dit geval wordt gevoed door nostalgie.

 • Louis Dirksen

  Veendorpen hebben veelal een eigenzinnige bevolking. Niet alleen in Zaanstreek Waterland. Ook ten Zuiden van Amsterdam kennen veengebieden dorpen waar de bevolking zijn mondje wel wist te roeren. Uiteindelijk creëerde men daar de Ronde Venen. Kennen we inmiddels ook allemaal……

  Als in een dorp de drie-eenheid kerk-kroeg-club door bestuurders wordt belaagd wordt dat meestal niet in dank aanvaard. Het unieke inOostzaan was dat de burgemeester zich als een paard voor een onwelriekend wagentje van de gemeenteraad heeft laten spannen en daarna door een van de koetsiers genadeloos in rug werd gestoken.
  Zo was het toch, VVD Oostzaan?

  Burgemeesters worden geacht op de bok te zitten en niet andersom. Jammer dat door deze kwestie de waardig opvolger van Paul Mohlman het veld moest ruimen.

  Ik ken er wel een paar die beter hadden kunnen opkrassen maar daar hebben we volgend jaar de
  gemeenteraadsverkiezingen voor…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *