Om eerlijk te zijn – en dan zijn we heel even eerlijk – weten we niet zeker of dit verkeersbord onder ‘kommer en kwel‘ zou moeten vallen.

Het is natuurlijk een heerlijk dienstbaar stukje hulpverlening van ZNSTD naar de burger toe:

Onthoud uw kenteken t.b.v. betaald parkeren.’

Toch jeukt en kriebelt het, hoe vriendelijk ook. We zijn immers niet achterlijk, en als we dat wel zijn, dan lopen we terug naar de auto om het kenteken nog eens in het hoofd te prenten. En nog eens, en nog eens, en nog eens als het moet.

Dit stuk geel/zwarte schimmel kost geld, vervuilt de openbare ruimte, pampert en kleineert.

Gratis tip: Mocht het bord er staat omdat Zorgcirkel Saenden er zit, en omdat oude van dagen een geheugensteuntje nodig zouden hebben, dan kan de gemeente de centjes misschien beter besteden aan het repareren van stoepen in de buurt.

Foto: Hendrik Worst

De foto boven is ook van Hendrik Worst