Het koopcontract tussen Zaanstad en de Ar-Rhama moskee in Saendelft is vorige week al getekend. In de brief die op 15 mei in de wijk is verspreid, schreef de gemeente nog dat ze de grond ging verkopen.

Wethouder Addy Verschuren wist niet van die ondertekening door ambtenaren en heeft daarom deze informatie niet met de bewoners van Saendelft gedeeld toen hij op 16 mei met de buurt sprak.

Deze ‘onthullng’ zorgde voor grote commotie in de raad. Veel raadsleden voelden zich toch enigszins in hun hemd gezet door de achterhaalde informatie in de brieven die over dit onderwerp verspreid waren, ook omdat het een zeer gevoelig politiek onderwerp betreft.

Het begon met een motie van POV, PVV en DZ waarin gevraagd werd om eerst een bibob-onderzoek te doen voordat de grond verkocht wordt, dat onderzoek betreft “de financiering om uit te sluiten dat de gemeente malafide of criminele activiteiten faciliteert”.

Wethouder Addy Verschuren (CDA) betrad, uitgenodigd door de raad, zichtbaar ongemakkelijk het spreekgestoelte:

“Dan moet ik ook meteen duidelijkheid verschaffen. Toen deze motie landde vandaag heb ik bij de ambtelijke organisatie gevraagd en toen bleek nadat vorige dinsdag het B&W-besluit genomen is tot levering van de grond aan de Stichting Ar-Rahma, de contracten reeds ondertekend zijn. Dus er ligt al een ondertekende koopovereenkomst.”

Nadat de onrust in de zaal geluwd was, vervolgde Verschuren:

“Dat maakt voor de overeenkomst niks uit want het bibib-onderzoek is als ontbindende voorwaarde opgenomen, dat betekent dat als er vanuit de bibob een probleem opduikt dat we niet zullen leveren.

De logische volgorde is een bibob-onderzoek te doen na het aanvragen vergunning of tekenen van een voorlopig koopcontract.”

Brekelmans (POV):

“de wethouder heeft gister [16 mei] tegen de bewoners ontkend dat er een koopovereenkomst is getekend. Dus hij liegt nu of hij loog gisteren.”

Verschuren:

“het tekenen van contracten is gemandateerd aan ambtenaren van grondzaken. Er hoeft geen toestemming gevraagd te worden aan college of raad.”

Motie van wantrouwen

Brekelmans: “dat doet me denken aan een aantal maanden geleden waarbij de wethouder ook een jaar lang iets vergeten was.” Brekelmans doelde op de informatievoorziening rond de Zaanbrug waar Verschuren in problemen was gebracht door ambtenaren van Grondzaken die hem niet volledig op de hoogte hadden gehouden. Verschuren:

“als u me niet gelooft dan staat het u volledig vrij om een motie van wantrouwen in te dienen.”

Verschuren zei dat hij had aangeboden om eerder een presentatie over de zaak aan de raad te houden maar dat de agendacommissie van de raad daar zelf geen behoefte aan zei te hebben. POV-fractieleider Harrie van der Laan werd ‘pislink’ van dit nieuwtje en viel de agendacommissie aan, hij bood meteen Verschuren zijn excuses aan, kennelijk had hij de verkeerde “op z’n sodemieter gegeven”.

Elif Hotaman (DENK) zei dat de moskee “geen financiering uit het buitenland” kreeg, het geld kwam volgens haar informatie van de moslimgemeenschap in Zaanstad en is via fondsenwerving opgehaald.

Heel Assendelft op z’n kop

Zo bleef het nog lang gezellig in de raad. Mede-indiener Peter van Haasen (PVV) probeerde nog wat olie op het vuur te gooien:

“Heel Assendelft staat op z’n kop omdat meneer Verschuren wel of geen koopcontract heb gesloten”

Ruud Pauw (ROSA):

“U wilt dat heel Assendelft op z’n kop staat. Dat is het verhaal.”

De indieners trokken de motie in… op de foto hoofdrolspelers Van der Laan, Van Haasen en Brekelmans.