De grond voor de bouw van een moskee in Saendelft door de stichting Ar-Rahma/Kleurrijk wordt niet in erfpacht gegeven door Zaanstad. De Stichting gaat de grond gewoon aankopen.

Dat betekent dat de Stichting in de afgelopen jaren voldoende fondsen heeft verworven om het terrein aan de Omweg in Assendelft te kopen. De financiering was tot dusver een probleem.

De Stichting meldt dat “er voldoende financiële draagkracht is en dat de stichting de aankoop van de grond en de bouw op eigen kracht kan realiseren.”

De moskee krijgt een vloeroppervlak van 340 m2, de rest van de 1.400 m2 wordt parkeerterrein. Het plan past binnen het bestemmingsplan waardoor Zaanstad stelt dat er geen juridische gronden zijn om verkoop te weigeren. Bovendien heeft de gemeente de verkoop al in 2014 toegezegd. Zaanstad doet wel een bibob-onderzoek naar de financiering om uit te sluiten dat de gemeente malafide of criminele activiteiten faciliteert.

In maart 2015 maakte De Orkaan de plannen van de Ar-rahma Moskee openbaar, in 2013 was de Stichting opgericht en vanaf eind van dat jaar hield men zich intensief met fondsenwerving bezig. In april 2014 heeft Zaanstad ‘Kleurrijk Saendelft’ toegezegd grond in Saendelft “te verkopen”. Dat gebeurde in de periode waarin er nog geen nieuw college was.

Tarik Ibn Ali

De fondsenwerving brak de stichting op toen bleek dat de fundamentalistische imam Tarik Ibn Ali geld inzamelde voor de moskee. Het filmpje waarop dat gebeurde werd door de Stichting offline gehaald (maar gelukkig maakte De Orkaan een kopie).

Snel werd – mede op initiatief van DZ’s Aart Molenaar – een anti-moskee Facebook-pagina gestart en werd ook een petitie online gezet. In juli 2015 leek het hoofdpijndossier te zijn gesloten, wethouder Verschuren zei dat de onderhandelingen waren afgebroken omdat de stichting het geld niet had. Ondertussen werd de fondsenwerving voortgezet. In oktober 2017 maakte Zaanstad bekend dat er toch met Ar-Rhama gesproken werd.

PVV

De afgelopen jaren is er door een aantal partijen, waaronder DZ, POV en VVD, campagne gevoerd tegen de moskee. De PVV heeft anti-islam als voornaamste businessmodel. Op Twitter ging de partij dan ook flink los met een potje haatzaaien in de beste PVV-traditie. Voorlopig dieptepunt is de bewering dat ‘opa Hoessein’ Syrië-gangers zou ronselen:

Aanleiding voor deze conversatie tussen de PVV-vlaggendragers is het optreden van ‘opa’ Hoessein bij Pauw waarin hij met documentairemaker Sinan Can vertelt over hun tocht naar Syrië waar Hoessein zijn dochter en kleinkinderen zoekt. Zijn dochter heeft zich bij IS aangesloten. Volgens de PVV is de wanhopige opa dus een ‘ronselaar’ en zit het verhaal heel anders in elkaar. Maar bronnen en bewijzen ontbreken… “daar zijn we nog mee bezig”.

Een duidelijk gevalletje laster. Na stalking een PVV-waardige toevoeging aan het dossier van de partij. De PVV is overigens niet te bereiken voor commentaar.