Kosten juridische strijd #Zaanstad – #NS naderen half miljoen

In een stuk voor de gemeenteraad wordt voorgesteld om € 190.000 uit te trekken voor “juridische en technische begeleiding van de afwikkeling van het project Stadhuis voor het jaar 2014.”

In 2012 was er al € 250.000 uitgetrokken, maar “Dit budget is niet langer
toereikend, aangezien de onderhandelingen met NS Poort Ontwikkeling (NSPO) inzake de financiële afwikkeling nog niet zijn afgerond.”

Van die extra € 190.000 gaat € 140.000 naar “externe adviseurs”, goed nieuws voor de consultants, advocaten en technici die de gemeente moeten bijstaan. Saillant: vrijwel alle partijen toonden zich in hun verkiezingsprogramma’s een tegenstander van het inhuren van externen.

Die zijn sowieso extreem tevreden, ze werken nl. al 10 jaar voor Zaanstad: “Deze bedrijven zijn sinds 2004 aan dit project Stadhuis verbonden en hebben inmiddels in de afgelopen jaren vanaf 2004 een enorme opgebouwde expertise binnen het dossier, welke onontbeerlijk is voor een acceptabel eindresultaat.”

Dat kan je natuurlijk ook op een andere manier lezen: in de afgelopen 10 jaar zijn ze er niet in geslaagd de NS te laten betalen/doen wat die beloofd heeft. Als beloning worden ze opnieuw ingehuurd.

De NS levert te laat op, betaalt boetes niet, komt afspraken over meer-werk niet na en weigert het project Figaro te bouwen (dat wellicht nu door de gemeente via cultuursubsidies wordt gebouwd).

Consultants, advocaten en externe bureaus profiteren. De belastingbetaler is de dupe.