De krakers die nu in het voormalige PostNL-gebouw aan het Mahoniehout 26 in Zaandam zitten, willen niet vertrekken.

In het gebouw moeten zorgwoningen komen. De gemeente Zaanstad heeft toegezegd mee te werken aan een versnelde procedure om de bouw te bespoedigen.

De eigenaar Merin BV wil een rechtszaak tegen de krakers aangespannen zodat het gebouw per 1 september leeg komt. Maar, zo stellen de krakers, voordat alle vergunningen rond zijn en de procedures zijn doorlopen zijn we minstens zeven maanden verder. De krakers stellen:

“Wij willen goede plannen zoals bijvoorbeeld zorgwoningen niet in de weg zitten en zullen daarvoor vrijwillig vertrekken, maar wij vertrekken niet voor leegstand.”

post nl mahoniehout

Het gebouw zou volgens de krakers al ruim 2,5 jaar leegstaan.

Op het terrein wil ontwikkelaar Stebru woontorens met 100 zorgwoningen bouwen. Zaanstad stelt voor om bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning(en) gelijktijdig te laten doorlopen. Dat zou de procedure, die wel eens twee jaar zou kunnen duren als er bezwaar gemaakt wordt, met een jaar of meer kunnen bekorten.