Vanaf volgende week kan je ‘legale’ wiet in de drie Zaanse coffeeshops kopen. Dan gaat de overgangsfase in van het ‘experiment gesloten coffeeshopketen Zaanstad 2024’. Die fase duurt drie maanden. Vanaf medio september kan je alleen maar legale wiet en hash kopen in Squad en Headlines (Zaandam) en Smokery (Wormerveer).

Doel van het experiment is dat drugs en de bijbehorende geldstromen uit het criminele circuit gehaald kunnen worden. Alle drie de Zaanse coffeeshops doen mee en zijn verplicht om hun personeel te scholen in het geven van voorlichting over risico’s en verwijzing bij problematisch gebruik.

Wat staat er in de nieuwe regeling die deze week door Zaanstad openbaar is gemaakt:

 • Minstens éénmaal per dag etenswaren, verpakkingen of andere uit de coffeeshop afkomstige materialen verwijderen binnen een straal van 25 meter van de coffeeshop.
 • Bij de ingang van de coffeeshop een bord plaatsen met de toelatingseisen.
 • Huisregels aanbrengen op een voor de klanten zichtbare plaats en die te handhaven.
 • Alleen wiet en hasjiesj verkopen aan mensen die in Nederland wonen.
 • Niet verkopen via loketten aan de straatzijde, open puien of anderszins op of aan de weg.
 • Het verkoopdeel van de coffeeshop heeft geen afgeschermde of geblindeerde ramen.
 • In de coffeeshop mag geen alcohol worden verkocht of aanwezig zijn.
 • Geen reclame maken.
 • Geen overlast (parkeren, geluidshinder, vervuiling en rondhangende klanten)
 • Geen verkoop aan minderjarigen
 • Er moet voorlichtingsmateriaal zijn over het gebruik van hennep en hasjiesj en de risico’s.
 • Het personeel moet een cursus hebben gevolgd gericht op voorlichting geven over het gebruik van hennep of hasjiesj, de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s.

Door Piet Bakker. Bron: Regeling Nadere regels experiment gesloten coffeeshopketen gemeente Zaanstad 2024. Foto’s: Michel Schermer (De Orkaan) / Google Streetview. Helemaal boven: de opening van Smokery.