Fietsenwinkel Second.Bike in Krommenie is nu definitief verleden tijd. Eigenaar T.B.B. (Tonny) Verweij heeft voor ‘Dit Werkt B.V.’, het moederbedrijf van Second.Bike, een ’turboliquidatie’ aangevraagd. Verweij: “We hebben besloten deze weg in te slaan, omdat er geen activa of baten meer over zijn in de Vennootschap en we geen andere uitweg meer zien.”

Volgens Verweij zijn er geen lopende activiteiten meer, zijn alle activa en eigendommen verkocht of “geïnd door schuldeisers als gevolg van openstaande schulden” en zijn alle schuldeisers “geïnformeerd over de intentie om de Vennootschap te ontbinden.”

Geïnformeerd dus, niet ‘betaald’, en dat gaat ook niet gebeuren. Verweij: “Op dit moment is het onmogelijk om haar financiële verplichtingen na te komen, en het ontbreken van activa en baten maakt het faillissement juridisch geen zinvolle optie. Om deze reden hebben we de turboliquidatie aangevraagd als de meest passende manier om de Vennootschap formeel te ontbinden.”

De turboliquidatie is volgens de belastingdienst “een snelle manier om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft.”

Schuldeisers

Dat laatste maakt betaling van schuldeisers onwaarschijnlijk. Maar die kunnen wel zelf wat doen, bijvoorbeeld toch een faillissement aanvragen als ze denken dat er bij Verweij nog wat te halen valt, Verweij op de website:

“Schuldeisers kunnen alsnog het faillissement van de vennootschap aanvragen. Los van de reguliere regels die gelden bij het aanvragen van een faillissement moeten de schuldeisers daarnaast voldoende aannemelijk maken dat er een (potentiële) bate is of was. Daarnaast hebben de schuldeisers de mogelijkheid om de (voormalig) bestuurders aansprakelijk te stellen wegens onrechtmatige daad. De schuldeiser moet dan aantonen dat hij schade heeft geleden omdat het bestuur voor een turboliquidatie heeft gekozen en in een faillissement er wel een kans op betaling aanwezig zou zijn geweest.”

Verweij zet onder zijn mededeling ook een link naar een advocaat die schrijft dat het aanvragen van het faillissement zinloos is omdat de curator dan bij gebrek aan baten direct tot opheffing van het faillissement zou overgaan, “In dit soort gevallen hebben schuldeisers vaak het nakijken. Bovendien is voor hen moeilijk te beoordelen of het bestuur van de vennootschap voorafgaand aan de turboliquidatie wel behoorlijk heeft gehandeld. De procedure van de turboliquidatie is namelijk, in tegenstelling tot een faillissement, weinig transparant.”

In september werd winkel al leeggehaald, al snel meldden zich diverse schuldeisers, en kort daarop werd ook de webshop opgedoekt, Verweij bleek een reputatie op het gebied van schimmige bedrijven met veel ontevreden klanten te hebben die niet kregen wat ze betaald hadden of erg lang op hun geld wachten. Leveranciers werd slechts deels of niet betaald.

Verweij werd eerder door Peter R. de Vries ontmaskerd als stalker en oplichter en werd ook voor deze vergrijpen veroordeeld. Tegenover De Orkaan beweerde hij echter slachtoffer van een persoonsverwisseling te zijn. Dat bleek dus niet het geval. Het was één en dezelfde Tonny die vervolgens ook een advocaat op De Orkaan afstuurde (zonder resultaat of actie). Op zijn nieuwe website viel hij wel De Orkaan aan: “Ondanks dat de lokale roddelkrant ‘de Orkaan’ beweert dat wij met de noorderzon zijn vertrokken, na overleg van tientallen bewijzen, vertellen we het maar graag zelf aan de klant: Second.bike stopt niet!”

Dus wel.

Door Piet Bakker. Bronnen: website Second Bike, eerder nieuws op De Orkaan, Belastingdienst. Foto van website Second Bike.