Motie ‘Stoppen met Cultuurcluster’ opnieuw ingediend

Oppositiepartijen POV, DZ, PVV, SP, PvdD en DENK hebben hun ‘anti-cultuurcluster-motie’ opnieuw ingediend. Op donderdag 17 mei moet over de motie gestemd worden.

De partijen willen afdwingen om “alle voorbereidingen met betrekking op de bouw en de toekomstige bouw van het cultuurcluster op de locatie Figaro volledig stop te zetten.”

De motie zou eigenlijk tijdens de raadsvergadering van 8 mei behandeld worden (die datum staat nog steeds op de motie). Harrie van der Laan (POV) meldde op de valreep dat de motie werd ingetrokken en voor de vergadering van 17 mei op de agenda wordt gezet. De indieners wilden eerst juridisch advies inwinnen. Ook waren niet alle fracties compleet zodat er geen meerderheid zou zijn.

Samen hebben de partijen 16 zetels, maar met cultuurcluster-tegenstander ROSA komen ze op 20. ROSA zit echter in de coalitie die op dit moment gevormd wordt. Als de partij voorstemt, zet dat de onderhandelingen op scherp.

In de motie wordt verder gepleit om “per onmiddellijk te starten met een bouwkundige, architectonische en financiële heroriëntatie van de invulling van de locatie Figaro”, een onderzoek naar alternatieven dus.

Volgens de indieners zal “een gedegen onderzoek naar de invulling van de locatie Figaro een referendum overbodig maken en veel kosten besparen.”

Geen NS-claim?

Dat laatste is altijd betwist door de voorstanders die schermden met een claim van de NS bij het niet doorgaan, de indieners schrijven echter:

“Het niet bouwen van het cultuurcluster zal Zaanstad niet op een boete van NS komen [te staan] en opent de deur naar een hernieuwd overleg met de NS over de invulling van het terrein.

ROSA zit in een lastig parket. Voorstemmen zorgt voor ruzie in de nieuwe coalitie, tegenstemmen maakt de partij ongeloofwaardig bij de achterban (en zal tot interne ruzie met Kultuurklutsers De Bruin en Goldstein leiden). De suggestie om het cultuurcluster “in de prullenbak te gooien” is overigens eerder door ROSA geopperd.

Onbehoorlijk bestuur?

Als de motie wordt aangenomen (en wordt uitgevoerd) is het referendum van de baan. Het zou een curieus stukje onbehoorlijk bestuur zijn. Eerst wil de raad de bevolking zich uit laten spreken via een referendum, maar vindt dat nu plots niet nodig.

(Bij aannemen en uitvoeren zal De Orkaan in beroep gaan, het besluit ter vernietiging voordragen en vervolgens naar de rechter stappen om het toegezegde referendum door te laten gaan.)

Ook de voorstanders van het cultuurcluster hebben vreemde draaien gemaakt, eerst tegen het referendum (ondanks een positief advies van een commissie die ze zelf in het leven hadden geroepen), toen voor (onder druk van een uitspraak van de rechter) en nu zelfs warm voorstander.

De huidige voorbereidingen bestaan uit het begeleiden van de aanbesteding en het werven van een Cultuurhuis-strateeg, de aanleiding voor de partijen om de motie in te dienen.

Deel dit artikel:

15 reacties

 • “Ook de voorstanders van het referendum hebben vreemde draaien gemaakt, eerst tegen…”??? Bedoelen jullie hier niet eigenlijk de voorstanders van het cult(d)uurcluster?

 • Harm Jan Egberts

  De tegenstanders waren voorstanders van het referendum. Het zou een ‘zwarte dag van de democratie’ zijn wanneer niet ‘het volk’ zou worden geraadpleegd. En nu hoeven wij niet meer te vragen naar de mening van ‘het volk’? Of is men bang dat het veel minder leeft onder ‘het volk’ dan dat de tegenstanders (van het cultuurcluster) beweren? Noem dat maar geen gedraai….

  • Eelco

   Tuurlijk gedraai, maar wel begrijpelijk. Je wilt de stem van het volk als je hoopt dat dat dé manier is om je gelijk te krijgen. Maar als je dat toch al krijgt is het niet meer nodig en dus weggegooid geld (voor jouw zaak).

  • jan de bruin

   Beste Harm jan Egberts, we hebben 3,5 jaar lang ieder dag zwarte dagen beleefd van de democratie: 3,5 jaar lang zijn de tegenstanders van het CC door de coalitie en Groen Links gegijzeld. De rechter moest er aan te pas komen om de oren te wassen van de arrogante coalitie en een blunder overeenkomst met de NS recht te zetten.

 • Erik Schaap

  Artikel 7.2 Referendumverordening Zaanstad: “De stemming over het door de raad te nemen besluit zoals dat luidt na verwerking van de aanvaarde amendementen, wordt echter aangehouden tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt gehouden, tenzij eerder negatief over de ontvankelijkheid van het verzoek wordt beslist.”
  In simpel Nederlands: het zou wel eens kunnen dat de rechter een eventueel aangenomen motie tegen het cultuurcluster (nooit -huis zeggen) van tafel veegt, omdat de betreffende motie pas ná het referendum behandeld had mogen worden.
  Of moet ik dit deel van de verordening anders interpreteren?

 • Arie beukenoot

  Stoppen met het cultuurcluster, is veel te duur wordt een schip van bijleg.
  Stop die miljoenen maar in de gezondheidszorg.

  • jan de bruin

   Een totaal onnodig cultuurcluster bouwen op de duurste m2 van Zaanstad is pas echt geld over de balk smijten. Stoppen kost een paar miljoen, Bouwen kost nu ca 48,5 miljoen nog los van het extra krediet dat ongetwijfeld aangevraagd gaat worden als de volgende aanbesteding mislukt.

   • luttik

    Groote, “cultuurcluster”, Weiver in Zaanstad-noord Wormerveer leek dan als enige nog te blijven.
    Helaas zijn er nu andere berichten. Ik hoef overigens niet in Zaandam te “clusteren”.

 • De motie vraagt het stoppen van de voorbereidingen en opstarten van onderzoek naar alternatieven.
  Het referendum kan gewoon gehouden worden. Die gaat immers over een ander onderwerp, namelijk het krediet besluit, oftewel het vrijgeven van het geld, De referendum vraag: “Bent u voor of tegen het raadsbesluit om een Cultuurcluster te realiseren?”

  Lijkt mij sowieso handig om de voorbereidingen te stoppen met een referendum in aantocht.

  Zolang het referendum niet wordt afgeblazen(daar staat verder niets over in de verordening of Gemeentewet art. 147/148 of en hoe dat kan) is er niets aan de hand..Hoeft de Orkaan ook niet in beroep 🙂

  Wellicht kan de initiatiefnemer om intrekking vragen aan de raad:)

 • “tegenstemmen maakt de partij ongeloofwaardig bij de achterban (en zal tot interne ruzie met Kultuurklutsers De Bruin en Goldstein leiden)”
  Dat kunnen jullie (De Orkaan) wel voor ROSA en ons beide invullen, maar dat bepaal ik – voorzover het mij betreft – (gelukkig) nog altijd zelf ;-).
  En zo eenduidig is het allemaal niet…;
  Voor mij is het referendum weliswaar niet zozeer een geschikt democratisch instrument, als wel een noodrem voor dit rampzalige plan. In die zin – en vanwege alle kosten en moeite die het referendum met zich meebrengt – zou ik natuurlijk heel blij zijn als de stekker er nu “al” uit gaat en het referendum niet meer nodig is.
  Bovendien is het met de almaar stijgende kosten van het project en (inmiddels) een meerderheid in de raad die tegen het cult(d)uurcluster is wellicht te verwachten dat daar direct na het referendum alsnog een motie voor wordt ingediend.
  Maar ik snap evengoed dat – zeker nu het referendum eenmaal angekondigd is en zelfs de campagnebudgetten al zijn verdeeld – de voorstanders van het cult(d)uurcluster zich ook willen en moeten kunnen uitspreken.
  En het is – zoals Erik Schaap al aangeeft – ook zeer wel mogelijk dat deze motie in strijd is met de referendumverordening (die trouwens al tijden hoognodig aan vernieuwing toe is).
  Al met al denk ik het besluit om de motie al dan niet te steunen met een (relatief) gerust hart aan de – daartoe veel beter dan ik geïnformeerde en uitgeruste – fractie over te kunnen laten.

  • De Orkaan

   Peter, het klopt dat we beter niet voor jou hadden kunnen spreken. Voor ROSA-lid Jan de Bruin geldt dat hij intensief aan het lobbyen is geweest voor de motie, bijvoorbeeld door de steun van DENK te mobiliseren. En dat terwijl ROSA zelf niet eens tot ondertekenaars behoort. Als zijn partij de motie niet gaat steunen (zoals afgeleid kan worden uit het niet-ondertekenen en de reactie van Erik Schaap), nemen wij graag de analyse dat zoiets tot wrijvingen zal leiden voor onze verantwoording.

   • Erik Schaap

    Iets te kort door de bocht geconcludeerd ‘wat betreft de reactie van Erik Schaap’, Orkanen. Ik heb werkelijk geen flauw idee hoe de ROSA-fractie gaat stemmen en daarover ook geen contact gehad met de fractie.

 • jan de bruin

  Hierbij kan ik een ieder meedelen dat van ruzie tussen de kultuurklutsers Jan de Bruin en Peter Goldstein geen sprake is zoals in bovenstaand artikel vermeld staat. In tegendeel de integriteit van Zowel ROSA als onze andere trouwe ondersteuners van het eerste uur SP, POV, DZ, Joke Havik en Maikel Kat is boven alle twijfel verheven. Ik ben er van overtuigd dat tzt het cultuurcluster door deze partijen aangevuld met Denk, PvdD en PVV naar de prullenbak zal worden verwezen. Om die motie te voorkomen roep ik iedereen op om op 20 juni a.s. massaal tegen de komst van het CC te stemmen!!

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *