Dat er aan de Zaan een schreeuwende behoefte is aan starterswoningen staat buiten kijf, en nu afgelopen week bleek dat de plannen voor het Zaans Museum Centrum/Museum Holland in het voormalige PTT-kantoor op het Krimp op weinig steun hoeft te rekenen, zien verschillende partijen hun kans schoon om één en één bij elkaar op te tellen*.

DZ, PvdD, PVV, LZ en de POV, dienen een motie in waarin zij vragen te kijken naar mogelijkheden om in het pand te gebruiken om kleine starterswoningen te realiseren, met eventueel seniorenwoningen op de begane grond.

Zaanstad heeft in het verleden tegenstrijdige boodschappen over het gebouw afgegeven. Omwonenden werden uitgenodigd om hun visie te geven op woonplannen maar ondertussen sloot de gemeente een intentieovereenkomst met wooncorporatie Ymere af voor de ‘mogelijke aankoop’ van het pand voor een museum.

De partijen vinden huisvesting belangrijker omdat de wachttijd op een woning voor starters nu meer dan tien jaar is. Bovendien zou het aansluiten bij de woningbouwambitie van 1000 woningen per jaar.

*Deze zin werd u kosteloos aangeboden en telde maar liefst 56 woorden schoon aan de haak!