Toch een nieuw museum in Zaandam? Het plan voor Museum Holland, een Kunsthal voor 300.000 bezoekers sneuvelde al eerder (en betekende het aftreden van wethouder Sanna Munnikendam).

Zaanstad geeft niet op. Misschien is er behoefte aan een ‘regionaal’ museum? Het Zaans museum zou graag neerstrijken in het centrum van Zaandam.

Het nieuwe Stedelijk Museum Zaandam zou 70.000 bezoekers per jaar moeten ontvangen en zou bekostigd moeten worden uit de huidige subsidie. Het huidige Zaans Museum wordt Zaanse Schans Experience voor 270.000 bezoekers per jaar en zou commercieel geëxploiteerd moeten worden door Stichting de Zaanse Schans. De hoofdvestiging van het Zaans Museum trok in 2019 bijna 120.000 bezoekers.

Vanavond krijgt de gemeenteraad een ‘technische’ presentatie (YouTube video). Donderdag wordt inhoudelijk over het plan gepraat.

B&W wil laten onderzoek of een nieuw museum in Zaandam een optie is. Want dat was nu eenmaal beloofd in het coalitieakkoord:

“Zaanstad groeit en wil een aantrekkelijke stad zijn en blijven en in cultureel opzicht klimmen op de ladder van de culturele steden. Om die reden is in het coalitieakkoord de wens uitgesproken te onderzoeken of een nieuw museum of kunsthal in de binnenstad haalbaar is.”

Maar staat dat ook in het coalitieakkoord? Opmerkelijk is in ieder geval dat het idee van de ‘Kunsthal’ opnieuw van stal word gehaald (Museum Holland) terwijl wethouder Baerveldt begin mei duidelijk maakte dat zo’n museum er dus niet ging komen omdat het ‘onhaalbaar’ was. (“Never nooit bij lange na niet” volgens de technische presentatie van Marco van Vulpen die door Zaanstad deze klus doet.)

In het coalitieakkoord is overigens geen sprake van nieuw museum OF Kunsthal, Museum Holland IS de Kunsthal die gevuld moet worden met kunst uit depots van Amsterdamse musea. Een plan dat dus afgeschoten is maar vanavond een tweede leven krijgt: Museum Holland 2.0 als Zaans Museum Centrum of Stedelijk Museum Zaandam.

Geestelijk vader van het nieuwe plan is Zaans Museum-directeur Jan Hovers die de presentaties over het Grote Monetjaar (dat ook niet doorgaat) met het idee kwam om op ‘t Krimp Zaans Museum Centrum te vestigen. Volgens een notitie van het Zaans Museum uit april 2019 sloot hun plan aan op Museum Holland:

”Het nieuwe plan Zaans Museum nieuwe stijl bevat dezelfde elementen als het voorgaande, maar er vindt een onderlinge verschuiving plaats en accenten worden verlegd. Bovendien is het nieuwe plan uitdrukkelijk minder kostbaar.”

Het ontwerp is er al. Gemaakt door Inverdan/MAAK-supervisor Sjoerd Soeters (boven). B&W vraagt de gemeenteraad om € 75.000 voor een haalbaarheidsonderzoek.