Het was een omstreden besluit in augustus 2020: de kapvergunning voor 44 bomen langs de Leeghwaterweg in Zaandam (tussen Zaanse Schans en Zaans Museum). De bomen waren ‘dood of ziek’ of in ieder geval was er sprake van een ‘verminderde boomvitaliteit’ of minstens zou er toch wel eens een tak op een auto kunnen vallen.

De vergunning was niet alleen omstreden maar leek ook niet helemaal te kloppen. Er werd een motie ingediend om dat in de toekomst te verkopen en wethouder Gerard Slegers stuurde een uitgebreide brief aan de raad waarbij hij toezegde lering uit de zaak te trekken.

Uit antwoorden op vragen van de Partij voor de Dieren bleek dat Zaanstad het toch vooral als een zaak van de provincie zag. Zaanstad verwachte dat de “provincie Noord-Holland de kapaanvraag voor een aantal grote bomen aan de Leeghwaterweg ter hoogte van de Zaanse Schans, naar aanleiding van de ingediende bezwaren, zal aanvullen met een betere motivering, waarna aan de gemeente Zaanstad wordt gevraagd om een besluit in heroverweging te nemen.”

Begin 2022 werd duidelijk dat Zaanstad de afgegeven vergunning niet in ging trekken. De bomen zouden gevaar voor het verkeer kunnen opleveren (vallende takken). Dat ze ‘beeldbepalend’ waren was jammer maar helaas. Vandaag werd er gekapt.

Lees hier meer over de bomenkap aan de Leeghwaterweg.

De kap in volle gang.