Na zomervakantie: burenoverleg Provily Slibkuil (Eilanden van Hain)

Ontwikkelaar AM en omwonenden van het nieuwbouwproject Eilanden van Hain in Krommenie gaan opnieuw om tafel zitten.

Daarbij wordt ook gekeken of er alternatieven binnen de huidige plannen mogelijk zijn. De nieuwbouwwijk moet komen op de voormalige sportcomplexen Provily en Slibkuil.

Wethouder Hans Krieger van Zaanstad heeft het initiatief genomen “om het participatieproces van belanghebbenden van nieuwbouwlocatie Eilanden van Hain” te verbeteren. Krieger:

“Ik vind het spijtig dat omwonenden zich niet juist geïnformeerd voelen, dat trek ik mij aan. We hebben als gemeente bij de ontwikkeling van Eilanden van Hain juist in een heel vroeg stadium bewoners betrokken. Maar doordat onvoldoende is besproken wat de verwachtingen van bewoners, gemeente en ontwikkelaar waren van de uitkomsten van bijeenkomsten en de inbreng van betrokkenen, is onduidelijkheid ontstaan en voelen bewoners zich niet gehoord.”

In de afgelopen maanden werd duidelijk dat het participatietraject dat volgens Zaanstad uiterst succesvol was verlopen, volgens de bewoners mislukt was. Ze hadden wel over alles mogen meepraten maar uiteindelijk zijn belangrijke bezwaren over de ontsluitingsweg naar de Militaireweg en nieuwbouw die te dicht bij de bestaande bebouwing zou komen niet gehonoreerd. Bovendien mochten ze contractueel niet met hun achterban overleggen over de voortgang.

Wethouder Krieger laat bezwaren inventariseren en naar alternatieven kijken, onder leiding van professioneel communicatiebureau:

“Voor nu is het dus van het grootste belang om de suggesties en bezwaren grondig te inventariseren. Als dit in beeld is, kan er een goede afweging gemaakt worden of een alternatief inderdaad nodig is en zo ja, welk alternatief het beste is voor het plan, de buurt en Zaanstad in zijn geheel.”

Na de zomervakantie start AM met een Burenoverleg: “een gesprek met een bredere vertegenwoordiging uit de omliggende wijken dan de overleggen tot nu toe.”

In het Burenoverleg kunnen maximaal vijftien omwonenden samen met ondernemers, maatschappelijke organisaties, natuurorganisaties, scholen, sportclubs en de wijkmanager meedenken over het voorlopig ontwerp van de nieuwe woonwijk.

“Het doel is gezamenlijk bespreken wat de effecten zijn van de plannen, nadenken over oplossingen en uiteindelijk de plannen beter maken. Voor de zomervakantie ontvangen omwonenden een nieuwsbrief huis-aan-huis met meer informatie over aanmelden voor dit Burenoverleg.”

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Jaap J. Boot

  Begrijp ik het goed, moeten de omwonenden het zelf maar uitzoeken met de
  planontwikkelaar en blijft Zaanstad op afstand.

  En de plannen beter maken en nadenken over oplossingen. Lekker vrijblijvend.
  Onder leiding van een communicatiebureau, dan komt het wel goed.

 • kees Blokhuis

  Het is een gemiste kans om op zon plan geen gedeelte beschikbaar om te bouwen voor de jeugd. De mensen met geld kunnen overal terecht. Verder is het een aantasting van een oeroud wegen en watergebied. Eigenlijk zou je daar vanaf moeten blijven.
  Drs.C.Blokhuis
  Krommenie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *