Vandaag is een belangrijke dag voor Zaanse scholieren, want het is de start van de centrale schriftelijke examens. Dit jaar worden de examens onder andere afgenomen op 13 middelbare scholen in Zaanstad. Het bijzondere aan deze editie is dat er voor het eerst sinds het begin van de pandemie geen versoepelingen zijn voor de examens.

De examens duren tot en met 30 mei. De uitslag zal in juni bekendgemaakt worden, waarna de leerlingen eventueel nog mogen herkansen. Sommige vmbo-leerlingen zijn vorige maand al begonnen met hun examens. Scholen hebben de mogelijkheid om vanaf 3 april digitale eindexamens af te nemen voor leerlingen in het vmbo basis- en kaderonderwijs. Ook leerlingen die schriftelijk staatsexamen afleggen, zoals leerlingen uit het speciaal onderwijs, zijn al gestart met hun examens.

Coronageneratie

In het eerste jaar van de coronapandemie werden er geen eindexamens afgenomen en kregen leerlingen hun diploma op basis van hun cijfers voor de schoolexamens. In 2021 en 2022 kregen eindexamenleerlingen de mogelijkheid om de examens over te spreiden, het wegstrepen vanéén onvoldoende en extra herkansing.

Volgens het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn studenten bezorgd omdat ze door gemist onderwijs tijdens de coronajaren het gevoel hebben niet goed voorbereid te zijn op hun examens. LAKS is een Nederlandse belangenorganisatie die zich richt op het behartigen van de belangen van scholieren in het voortgezet onderwijs. Ze organiseren jaarlijks een examenklachtenlijn waar leerlingen klachten kunnen melden over de eindexamens.